Aktuality

Zobrazené 151-200 z 253
Betlehemské svetlo 2021 1

Betlehemské svetlo 2021

Dátum: 22. 12. 2021

V stredu 22. decembra 2021 predpoludním členovia 31. skautského zboru Irmy Ševcechovej priniesli na obecný úrad Betlehemské svetlo.

foto

Svetlo na konci dňa

Dátum: 6. 12. 2021

Televízna premiéra dokumentárneho filmu Aleny Čermákovej o živote a  diele nášho rodáka a čestného občana našej obce Rudolfa Dobiáša, slovenského básnika, spisovateľa a politického väzňa, kandidáta na Nobelovu cenu za literatúru.

Informácia o autobusových spojoch na trase Nové Mesto nad Váhom

Dátum: 1. 12. 2021

Trnavský samosprávny kraj ako objednávateľ prímestskej autobusovej linky 205413 Senica - Myjava - Trenčín - Trenčianske Teplice bude s účinnosťou od 12.12.2021 vyššie uvedenú linku prevádzkovať len po Nové Mesto nad Váhom. Skrátená linka bude premávať na trase Senica - Myjava - Nové Mesto nad Váhom.

Z ľava do prava: J. Kittová, S. Propperová, M. Bubáková

Pracujú pre vás odborne zdatní úradníci

Dátum: 20. 11. 2021

Viete, koľko má obec kompetencií? Tipnite si... desiatky? stovky? Nie! Sú ich tisíce. Je ich viac ako 4300.

Oznam pre platiteľov daní a poplatkov

Dátum: 19. 11. 2021

Obec Trenčianska Teplá, ako správca daní , žiada občanov, ktorí si neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania.

ocenenie

Ocenenie za boj obce s COVID-19

Dátum: 12. 11. 2021

Dňa 11.11.2021 bolo Obci Trenčianska Teplá z rúk prednostu Okresného úradu Trenčín pána Ing. Romana Kozáčka odovzdané ocenenie ministra vnútra Slovenskej republiky pána Romana Mikulca

OTÁZKY A ODPOVEDE k 3. DÁVKE OČKOVANIA VAKCÍNOU PROTI COVID-19

Dátum: 25. 10. 2021

Akou vakcínou sa bude očkovať treťou dávkou? Aké skupiny dostanú tretiu dávku ako prvé? Kedy je správne podať tretiu dávku? Viac info vo vnútri..

Priamy prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dátum: 20. 10. 2021

20.10.2021 od 17.00

FLORES MUSARUM

FLORES MUSARUM

Dátum: 30. 9. 2021

OCENENIE SI PREVZAL AJ NÁŠ FOLKLÓRNY SÚBOR TEPLANKA

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

Dátum: 28. 9. 2021

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice vyše 200 nových kníh.

Školský autobus z m. č. Dobrá

Dátum: 27. 9. 2021

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej bude od 28. septembra 2021 premávať v dňoch školského vyučovania.

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!!

Dátum: 22. 9. 2021

Viac info vo vnútri..

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Pliešky

Dátum: 22. 9. 2021

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že došlo k rozšíreniu verejnej kanalizácie obce, a to v lokalite "Pliešky", vybudovaním vodnej stavby "SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2".

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne

Dátum: 20. 9. 2021

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. v § 20.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Dátum: 16. 9. 2021

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov na povinnosť podľa zákona č. 251/2012 § 43 udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

JESENNÉ UPRATOVANIE OBCE

Dátum: 14. 9. 2021

Viac info vo vnútri..

ZBER KONÁROV

Dátum: 14. 9. 2021

Obec Trenčianska Teplá informuje obyvateľov, že plánovaný zber konárov, lístia, trávy zo záhrad sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER 2021.

DOTAZNÍK - názory na ochranu medveďa hnedého v SR

Dátum: 26. 8. 2021

Trnavská univerzita oslovuje občanov SR pri realizácii prieskumu verejnosti ohľadom skúseností a názorov na ochranu medveďa hnedého v SR.

Hľadáme dobrovoľníkov 1

Hľadáme dobrovoľníkov

Dátum: 25. 8. 2021

Dajte o sebe vedieť všetci, ktorí ste ochotní priložiť ruku k dielu a osobne sa podieľať na skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme a zvyšovaní kvality života v našej obci. Poďme spoločne ukázať, že frlanie a kritika nie sú cesta k spolupatričnosti v obci.

Sobotné hudobné popoludnie

Sobotné hudobné popoludnie

Dátum: 25. 8. 2021

Dňa 14. augusta 2021 sa na obecnom trhovisku v Trenčianskej Teplej uskutočnilo sobotné hudobné popoludnie, ktoré oficiálnym slávnostným príhovorom otvorila starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová a prednostka obecného úradu Mgr. Zuzana Janišová.

Dobranská kvapka krvi - poďakovanie

Dobranská kvapka krvi - poďakovanie

Dátum: 25. 8. 2021

Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou, vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi.

VÝKUP PAPIERA

Dátum: 20. 8. 2021

vo štvrtok 26. augusta 2021

Bicykle odovzdané terénnym opatrovateľkám

Bicykle odovzdané terénnym opatrovateľkám

Dátum: 11. 8. 2021

Bicykle, ktoré boli určené pre našich asistentov na sčítanie obyvateľov, budú mať novú úlohu. Od teraz pomôžu terénnym opatrovateľkám pri ich neoceniteľnom poslaní. Želáme veľa šťastných kilometrov.

Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá prispel cukrom

Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá prispel cukrom

Dátum: 11. 8. 2021

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na pomoc obyvateľom, ktorých majetok bol postihnutý búrkou/víchricou dňa 14.7.2021.

Mimoriadne núdzové opatrenia

Dátum: 9. 8. 2021

Štátna veterinárna a potravinová správa vyhlásila od 3. augusta 2021 do odvolania mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti s kontrolou afrického moru ošípaných pre užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných a veterinárnych lekárov. Viac info v prílohe.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 2. 8. 2021

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

plagat

Pozvánka na pracovné stretnutia 26.5.2021

Dátum: 22. 5. 2021

2 témy

plagat

Pozvánka na pracovné stretnutie - nájom ŽSR

Dátum: 18. 5. 2021

19.5.2021, 10.00, budova elektrickej remízy

plagat

Pozvánka na pracovné stretnutia

Dátum: 14. 5. 2021

4 stretnutia, 4 miesta, 4 témy v jednom týždni (17.-20. mája 2021)

zdroj: pixabay.com

Môžeme sa tešiť na minilúku v centre obce

Dátum: 11. 5. 2021

Nechali sme sa inšpirovať.

Odstraňovanie nedostatkov na detských ihriskách

Odstraňovanie nedostatkov na detských ihriskách

Dátum: 5. 5. 2021

Zamestnanci technicko-prevádzkových činností v mesiaci apríl postupne začali s odstraňovaním nedostatkov na detských ihriskách v Trenčianskej Teplej a v m. č. Dobrá.

STAVANIE MÁJA

STAVANIE MÁJA

Dátum: 5. 5. 2021

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.

76. výročie oslobodenia obce

Dátum: 30. 4. 2021

Vedenie obce si v pondelok 26.04.2021 v tichosti uctilo 76. výročie oslobodenia obce kladením vencov pri Pomníku padlých hrdinov a pri Pomníku padlých rumunských vojakov.

Zmena režimu prímestskej autobusovej dopravy

Dátum: 23. 4. 2021

Od pondelka budú modré autobusy premávať v štandardnom režime

Školský autobus z m. č. Dobrá

Dátum: 14. 4. 2021

Školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej opäť premáva v dňoch školského vyučovania.

Detské ihrisko pri obecnom úrade OTVORENÉ

Dátum: 9. 4. 2021

s účinnosťou od 12.04.2021

Moja obec v štatistikách 1

Moja obec v štatistikách

Dátum: 7. 4. 2021

Štatistický úrad SR predstavuje obce a mestá v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o samosprávach sú obohatené o vizuálny rozmer.

Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice

Dátum: 31. 3. 2021

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/516 za účelom realizácie stavebných prác, termín uzávierky do 31.05.2021.

ZMENA ZIMNÉHO ČASU NA LETNÝ!

Dátum: 26. 3. 2021

V nedeľu 28. marca 2021 posúvame ručičku na hodinách o jednu hodinu dopredu. Čas meníme z 02.00 na 03.00 hod.

Otvorenie potravín SAMA v m. č. Dobrá

Dátum: 22. 3. 2021

Oznamujeme občanom, že od 22. marca 2021 bude otvorená predajňa potravín SAMA v miestnej časti Dobrá.

Pomoc obetiam trestných činnov

Dátum: 17. 3. 2021

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov Vás informujeme o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov.

Venujte Vašim deťom 2 %

Dátum: 4. 3. 2021

Milí rodičia, priatelia, podporovatelia, pomôžte MŠ skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

Obecná knižnica už túto stredu otvorená

Dátum: 16. 2. 2021

Dobrá správa! Už túto stredu bude obecná knižnica pre čitateľov otvorená v čase od 13.00 - 17.00 hod. Nakoľko je obecný úrad pre verejnosť stále zatvorený, prosíme čitateľov, aby pred vstupom zavolali na tel. č. 032/6558 211.

Pripomíname povinnosti a možnosť úľavy

Dátum: 12. 1. 2021

Nepremeškajte termín do 31.1.2021

Odpočty vodomerov v našej obci

Dátum: 7. 1. 2021

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamuje občanom, že v dňoch 4.1.2021  - 20.1.2021  budú pracovníci spoločnosti TVK realizovať odpočty vodomerov v našej obci v mimoriadnom režime.

POZOR! Výstraha 2. stupňa

Dátum: 29. 12. 2020

SHMÚ

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Dátum: 23. 12. 2020

o 17.00 hod. v Požiarnej zbrojnici

POĎAKOVANIE

Dátum: 2. 11. 2020

Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na prípravách celoplošného testovania konaného v dňoch 31.10. - 1.11.2020.

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Dátum: 22. 10. 2020

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde....

Zmena telefónneho čísla Materskej školy

Dátum: 15. 10. 2020

Oznam pre rodičov

Zobrazené 151-200 z 253