ZNEČISŤOVANIE PRIESTRANSTIEV

Vážení občania, na základe množiacich sa sťažností v obci pre znečisťovanie priestranstiev výkalmi psov, žiadame občanov, aby pri venčení nenechávali exkrementy po trávnikoch, detských ihriskách a cestách, ale ich upratali do košov pre psie exkrementy alebo do košov na komunálny odpad.

 

Danú povinnosť neznečisťovania priestranstiev výkalmi upravuje  VZN č. 1/2013 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach chovu a držania psov na území obce.

Dátum vloženia: 9. 8. 2023 15:52
Autor: Referát školstva, sociálny a bytový; 032/6558 221