Odpadové hospodárstvo

Zobrazené 1-30 z 36
zber papiera a lepenky

ZBER PAPIERA A LEPENKY

Dátum: 15. 4. 2024

Obec Trenčianska Teplá, referát odpadového hospodárstva, oznamuje občanom, že v stredu 17. apríla 2024 sa uskutoční zber papiera a lepenky.

zmena vývozu KO

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Dátum: 4. 4. 2024

Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu z ulíc, ktoré sa vyvážajú v párny týždeň, uskutoční v piatok 5. apríla 2024.

TRIEDENÝ ZBER ODPADOV Z RODINNÝCH DOMOV

Dátum: 20. 3. 2024

Oznamujeme občanov, že od 1. apríla 2024 sa menia podmienky pre triedený zber odpadov z rodinných domov v obci. V najbližších dňoch budú do každého rodinného domu v obci rozdistribuované vrecia.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Dátum: 27. 2. 2024

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu:

Certifikát za rok 2022

Dátum: 13. 6. 2023

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

Dátum: 22. 2. 2023

Tu je návod, ako na to..

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Dátum: 20. 2. 2023

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Dátum: 20. 2. 2023

za rok 2022

envi pack

Šťastné a vytriedené vianoce

Dátum: 13. 12. 2022

.

Jarné upratovanie - veľkoobjemové kontajnery

Dátum: 23. 3. 2022

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

Jarný zber konárov

Dátum: 17. 3. 2022

Harmonogram zberu na zberných miestach v obci

Plán zberu a vývozu komunálneho odpadu v roku 2022

Dátum: 14. 3. 2022

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Obec Trenčianska Teplá povinná zabezpečiť zber, vývoz a zneškodnenie odpadu na území obce. V roku 2022 bude obec zabezpečovať:

plagát

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Dátum: 24. 2. 2022

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky.
Sú označené špeciálnym symbolom. Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Dátum: 24. 2. 2022

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu:

plagát

Zber konárov - II. etapa

Dátum: 10. 11. 2021

zber po uliciach

plagát

Zber textilu a objemného odpadu

Dátum: 5. 11. 2021

Každú stredu vo dvore obecného úradu

ZBER KONÁROV, LÍSTIA A TRÁVY

Dátum: 28. 10. 2021

Zber konárov, lístia a trávy sa uskutoční od 2. - 11. novembra 2021 na zberných miestach - OBECNÉ TRHOVISKO v Trenčianskej Teplej a vo dvore STAREJ ŠKOLY v m. č. Dobrá. Zároveň oznamujeme, že na zberných miestach môžete odovzdať aj lístie a trávu.

Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1

Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Dátum: 25. 6. 2021

Podľa zákona o odpadoch je ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu do čiernych nádob zakázané. 30. júna skončilo obdobie, dokedy sa mala obec na zber bioodpadu pripraviť.
ORIENTAČNÁ MAPA ROZMIESTNENIA ZBERNÝCH NÁDOB V ČLÁNKU:

Certifikát za rok 2020

Dátum: 23. 6. 2021

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Dátum: 21. 5. 2021

Rodinné domy - vývoz každý druhý týždeň, bytové domy - vývoz jedenkrát za týždeň.

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu

Dátum: 30. 3. 2021

na území Obce Trenčianska Teplá

TRIEDENÝ ZBER

Dátum: 24. 3. 2021

Umiestnenie zberných nádob.

Zber opotrebovaných pneumatík od osobného motorového auta

Dátum: 17. 3. 2021

Viac info.

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Dátum: 10. 3. 2021

Viac info.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Dátum: 27. 2. 2021

Odpadové hospodárstvo

Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu

Dátum: 28. 1. 2021

V dňoch zvýraznených červenou farbou môžte odovzdať DSO vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín.

Čas spomienok či sviatok odpadu?!

Dátum: 22. 10. 2020

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku.

Čo nepatrí do triedeného zberu?

Dátum: 25. 8. 2020

Pozor na časté chyby!

Nové umiestnené červeno-biele kontajnery

Dátum: 5. 6. 2020

Referát odpadového hospodárstva

Certifikát za rok 2019

Dátum: 26. 5. 2020

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu

Zobrazené 1-30 z 36