Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Certifikát za rok 2022

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: Jana Kittová; 032/6558 216

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

Tu je návod, ako na to.. celý text

ostatné | 22. 2. 2023 | Autor: Jana Kittová

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu: celý text

ostatné | 20. 2. 2023 | Autor: Jana Kittová

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

za rok 2022 celý text

ostatné | 20. 2. 2023 | Autor: Jana Kittová
envi pack

Šťastné a vytriedené vianoce


ostatné | 13. 12. 2022 | Autor:

Jarné upratovanie - veľkoobjemové kontajnery

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov celý text

ostatné | 23. 3. 2022 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Jarný zber konárov

Harmonogram zberu na zberných miestach v obci celý text

ostatné | 17. 3. 2022 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/6558 216

Plán zberu a vývozu komunálneho odpadu v roku 2022

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Obec Trenčianska Teplá povinná zabezpečiť zber, vývoz a zneškodnenie odpadu na území obce. V roku 2022 bude obec zabezpečovať:
celý text

ostatné | 14. 3. 2022 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/6558216
plagát

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky.
Sú označené špeciálnym symbolom. Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi: celý text

ostatné | 24. 2. 2022 | Autor: Sekretariát starostky obce; 032/6558 217

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu: celý text

ostatné | 24. 2. 2022 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/6558216
plagát

Zber konárov - II. etapa

zber po uliciach celý text

ostatné | 10. 11. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/6558216
plagát

Zber textilu a objemného odpadu

Každú stredu vo dvore obecného úradu celý text

ostatné | 5. 11. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/6558216

ZBER KONÁROV, LÍSTIA A TRÁVY

Zber konárov, lístia a trávy sa uskutoční od 2. - 11. novembra 2021 na zberných miestach - OBECNÉ TRHOVISKO v Trenčianskej Teplej a vo dvore STAREJ ŠKOLY v m. č. Dobrá. Zároveň oznamujeme, že na zberných miestach môžete odovzdať aj lístie a trávu. celý text

ostatné | 28. 10. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/65 58 216
Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1

Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Podľa zákona o odpadoch je ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu do čiernych nádob zakázané. 30. júna skončilo obdobie, dokedy sa mala obec na zber bioodpadu pripraviť.
ORIENTAČNÁ MAPA ROZMIESTNENIA ZBERNÝCH NÁDOB V ČLÁNKU: celý text

ostatné | 25. 6. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/655 82 16

Certifikát za rok 2020

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Rodinné domy - vývoz každý druhý týždeň, bytové domy - vývoz jedenkrát za týždeň. celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/65 58 216

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu

na území Obce Trenčianska Teplá celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

TRIEDENÝ ZBER

Umiestnenie zberných nádob. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Zber opotrebovaných pneumatík od osobného motorového auta

Viac info. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Viac info. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Odpadové hospodárstvo celý text

ostatné | 27. 2. 2021 | Autor:

Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu

V dňoch zvýraznených červenou farbou môžte odovzdať DSO vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

Čas spomienok či sviatok odpadu?!

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Referát organizačno-administratívnych činností

Čo nepatrí do triedeného zberu?

Pozor na časté chyby! celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:

Nové umiestnené červeno-biele kontajnery

Referát odpadového hospodárstva celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Certifikát za rok 2019

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Stláčajme odpad!

Ak správne triedime, svet je krajší! celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Odpadové hospodárstvo celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Triedime správne? Otestujme sa! 1

Triedime správne? Otestujme sa!

www.triedime.sk celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu: celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná