Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

ZBER TEXTILU, ODEVOV, OBUVI A HRAČIEK

Textil môžete bezplatne odovzdať do špeciálnych nádob umiestnených vo dvore obecného úradu počas úradných dní. Do textilu patrí: čisté a suché šatstvo, odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň, výrobky z látok a pletenín, čiapky, klobúky, šály, rukavice... celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216
Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1

Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Podľa zákona o odpadoch je ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu do čiernych nádob zakázané. 30. júna skončilo obdobie, dokedy sa mala obec na zber bioodpadu pripraviť.
ORIENTAČNÁ MAPA ROZMIESTNENIA ZBERNÝCH NÁDOB V ČLÁNKU: celý text

ostatné | 25. 6. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/655 82 16

Certifikát za rok 2020

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Rodinné domy - vývoz každý druhý týždeň, bytové domy - vývoz jedenkrát za týždeň. celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/65 58 216

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu

na území Obce Trenčianska Teplá celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

TRIEDENÝ ZBER

Umiestnenie zberných nádob. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Zber opotrebovaných pneumatík od osobného motorového auta

Viac info. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Viac info. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Odpadové hospodárstvo celý text

ostatné | 27. 2. 2021 | Autor: spravca webu2

Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu

V dňoch zvýraznených červenou farbou môžte odovzdať DSO vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: spravca webu2

Čas spomienok či sviatok odpadu?!

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor: Referát organizačno-administratívnych činností

Čo nepatrí do triedeného zberu?

Pozor na časté chyby! celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: spravca webu2

Nové umiestnené červeno-biele kontajnery

Referát odpadového hospodárstva celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Certifikát za rok 2019

Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Stláčajme odpad!

Ak správne triedime, svet je krajší! celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Odpadové hospodárstvo celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Triedime správne? Otestujme sa! 1

Triedime správne? Otestujme sa!

www.triedime.sk celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

V zmysle zákona 329/2018 Z.z. § 4 ods. 6 - zverejňujeme informáciu: celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

V obci už separujeme aj krabice z nápojov

Na stanoviskách separovaného zberu odpadu na uliciach P. O. Hviezdoslava, Mayerova, Revolučná a v Dobrej pribudli oranžové zberné nádoby. Do týchto nádob môžte vhadzovať krabicové obaly z mlieka a nápojov. Obaly je treba vypláchnuť a zmenšiť ich objem stlačením, aby bol efekt opätovného použitia maximálny. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Referát odpadového hospodárstva informuje

V pondelok 2. júla 2018 budú rozmiestnené veľokoobjemové kontajnery na uliciach A. Bernoláka, Športovcov a v Prílese. Žiadame občanov, aby do uvedených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad a pneumatiky a v prípade už naplneného kontajnera neukladali odpad okolo neho
Vo štvrtok 5. júla 2018 sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční v nezmenenom harmonograme
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu