Navigácia

Výber jazyka

Obsah

BANNER

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1871183/referent-ekonomiky-a-rozpoctoveho-hospodarstva

Správy

20.09.2021

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. v § 20.

Detail

16.09.2021

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci.

Detail

16.09.2021

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov na povinnosť podľa zákona č. 251/2012 § 43 udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

Detail

14.09.2021

JESENNÉ UPRATOVANIE OBCE

Viac info vo vnútri..

Detail

14.09.2021

ZBER KONÁROV

Obec Trenčianska Teplá informuje obyvateľov, že plánovaný zber konárov, lístia, trávy zo záhrad sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER 2021.

Detail

06.09.2021

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení. Bližšie info vo vnútri.

Detail

06.09.2021

COVID automat - infografiky a označenia prevádzok

Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.

Detail

26.08.2021

DOTAZNÍK - názory na ochranu medveďa hnedého v SR

Trnavská univerzita oslovuje občanov SR pri realizácii prieskumu verejnosti ohľadom skúseností a názorov na ochranu medveďa hnedého v SR.

Detail

25.08.2021

Riaditeľ základnej školy

Výberové konanie - prihlášky do 06.10.2021

Detail

25.08.2021

Hľadáme dobrovoľníkov 1

Hľadáme dobrovoľníkov

Dajte o sebe vedieť všetci, ktorí ste ochotní priložiť ruku k dielu a osobne sa podieľať na skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme a zvyšovaní kvality života v našej obci. Poďme spoločne ukázať, že frlanie a kritika nie sú cesta k spolupatričnosti v obci.

Detail

25.08.2021

Sobotné hudobné popoludnie

Sobotné hudobné popoludnie

Dňa 14. augusta 2021 sa na obecnom trhovisku v Trenčianskej Teplej uskutočnilo sobotné hudobné popoludnie, ktoré oficiálnym slávnostným príhovorom otvorila starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová a prednostka obecného úradu Mgr. Zuzana Janišová.

Detail

25.08.2021

Dobranská kvapka krvi - poďakovanie

Dobranská kvapka krvi - poďakovanie

Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou, vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi.

Detail

20.08.2021

VÝKUP PAPIERA

vo štvrtok 26. augusta 2021

Detail

11.08.2021

Bicykle odovzdané terénnym opatrovateľkám

Bicykle odovzdané terénnym opatrovateľkám

Bicykle, ktoré boli určené pre našich asistentov na sčítanie obyvateľov, budú mať novú úlohu. Od teraz pomôžu terénnym opatrovateľkám pri ich neoceniteľnom poslaní. Želáme veľa šťastných kilometrov.

Detail

11.08.2021

Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá prispel cukrom

Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá prispel cukrom

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na pomoc obyvateľom, ktorých majetok bol postihnutý búrkou/víchricou dňa 14.7.2021.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií