Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

14.07.2022

odpad

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje, že v katastrálnom území obce Trenčianska Teplá, v oblasti Enklávy sa nachádza nebezpečný odpad.

Tento odpad rieši v súčasnosti polícia SR ako enviromentálnu trestnú činnosť. Okresný úrad, odbor životného prostredia zabezpečí likvidáciu tohto nebezpečného odpadu. V prípade, že máte vedomosť o páchateľoch tejto trestnej činností, prosím aby ste to nahlásili na polícii SR.

Detail

28.06.2022

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje od 27. júna 2022 od 08:00 h do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava.

Detail

23.06.2022

Oznam pre organizácie, ktorým bola schválená dotácia na rok 2022.

Oznamujeme organizáciám, ktorým bola schválená dotácia na rok 2022, aby prišli podpísať zmluvu o poskytnutej dotácii na obecný úrad na sekretariát starostky - 1. poschodie.

Detail

17.06.2022

Štatistické zisťovania v obci Trenčianska Teplá

1. Štatistické zisťovanie pracovných síl (VZPS) 2. Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Detail

14.06.2022

Výzva na zvýšenú ostražitosť.

Obecný úrad vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností.

Detail

08.06.2022

Obecná knižnica informuje

Rozšírenie otváracích hodín v Trenčianskej Teplej; znovuotvorenie po revízii v miestnej časti Dobrá

Detail

16.05.2022

Začala sa distribúcia výmerov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá ako správca dane začala s doručovaním rozhodnutí na poplatky za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa.

Detail

20.04.2022

Máte doma budúceho škôlkára?

všetky potrebné informácie k zápisu dieťaťa do MŠ nájdete na webovej stránke Materskej školy v Trenčianskej Teplej - klik na obrázok v správe...

Detail

11.04.2022

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci.

Detail

11.04.2022

Mažoretky LADIES Trenčianska Teplá

prijímajú nové dievčatá vo veku 5 až 8 rokov do zabehnutej skupiny DETI. Príďte sa pozrieť a zapísať, každý utorok a štvrtok od 16:30 do 17:00 hodiny v Hasičskej zbrojnici Trenčianska Teplá. Počet miest pre sezónu 2022 je obmedzený, zostáva posledných 7 miest.

Detail

07.04.2022

plagát

Kyslíkový koncentrátor k dispozícii

Od polovice februára ponúkame občanom našej obce možnosť využiť na desať dní bezplatne vo svojej domácnosti prístroj na kyslíkovú terapiu. O účinkoch tejto terapie a podmienkach výpožičky sa dozviete z plagátu:

Detail

06.04.2022

Ako postupovať pri zmene tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine došlo k novelizácii zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá je účinná od 30. 3. 2022.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií