Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

23.11.2021

Ilustračné foto; zdroj: pixabay.com

Obci bol schválený nenávratný finančný príspevok 114 240,-- EUR

Peniaze budú najbližších 24 mesiacov použité na úhradu časti mzdových nákladov opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach na území obce.

Detail

20.11.2021

Z ľava do prava: J. Kittová, S. Propperová, M. Bubáková

Pracujú pre vás odborne zdatní úradníci

Viete, koľko má obec kompetencií? Tipnite si... desiatky? stovky? Nie! Sú ich tisíce. Je ich viac ako 4300.

Detail

19.11.2021

Oznam pre platiteľov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá, ako správca daní , žiada občanov, ktorí si neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Detail

16.11.2021

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, kt. ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky ener. zariadení distribučnej sústavy, a kt. sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Detail

12.11.2021

ocenenie

Ocenenie za boj obce s COVID-19

Dňa 11.11.2021 bolo Obci Trenčianska Teplá z rúk prednostu Okresného úradu Trenčín pána Ing. Romana Kozáčka odovzdané ocenenie ministra vnútra Slovenskej republiky pána Romana Mikulca

Detail

08.11.2021

Podpis žiadosti o NFP

Za odpočinkom valašskou prírodou

Nový projekt cezhraničnej spolupráce

Detail

05.11.2021

plagát

Zber textilu a objemného odpadu

Každú stredu vo dvore obecného úradu

Detail

25.10.2021

OTÁZKY A ODPOVEDE k 3. DÁVKE OČKOVANIA VAKCÍNOU PROTI COVID-19

Akou vakcínou sa bude očkovať treťou dávkou? Aké skupiny dostanú tretiu dávku ako prvé? Kedy je správne podať tretiu dávku? Viac info vo vnútri..

Detail

30.09.2021

FLORES MUSARUM

FLORES MUSARUM

OCENENIE SI PREVZAL AJ NÁŠ FOLKLÓRNY SÚBOR TEPLANKA

Detail

28.09.2021

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice vyše 200 nových kníh.

Detail

27.09.2021

Školský autobus z m. č. Dobrá

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej bude od 28. septembra 2021 premávať v dňoch školského vyučovania.

Detail

22.09.2021

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!!

Viac info vo vnútri..

Detail

22.09.2021

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Pliešky

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že došlo k rozšíreniu verejnej kanalizácie obce, a to v lokalite "Pliešky", vybudovaním vodnej stavby "SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2".

Detail

20.09.2021

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. v § 20.

Detail

Fotogaléria

10.11.2021

Storočnica narodenia posledného rumunského kráľa Michala I.

Storočnica narodenia posledného rumunského kráľa Michala I.

Tlačová správa Občianskeho združenia Servare et manere spomína aj dôstojné kladenie vencov v Trenčianskej Teplej. Fotodokumentáciu vyhotovili Michal Krupa a Lukáš Macek.

Detail

03.11.2021

70. výročie založenia stolného tenisu v Trenčianskej Teplej

70. výročie založenia stolného tenisu v Trenčianskej Teplej

11.09.2021

Detail

BANNER

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií