Informácia o projekte - LEADER PARTY(cipation) aneb tvořit projekt je zábava

leader party

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy sa stala partnerom projektu zameraného na vzdelávanie mladých ľudí. Realizáciou projektu chcú dosiahnuť zvýšenie záujmu mladých ľudí o miestne dianie, ich aktívne zapojenie do verejne prospešných projektov.

 

Cieľom je zrealizovať celkom 40 malých projektov (20 projektov v Českej republike / 20 projektov na Slovensku) s finančným príspevkom 400 EUR/projekt v spolupráci s mládežou pod vedením odborných lektorov a motiváciou mládeže k spolupráci v miestnej komunite.

Školenie mládeže bude realizované v troch fázach:

     1. Zoznamovacie aktivity, tímová spolupráca a príprava projektového zámeru

     2. Zoznámenie s projektovým cyklom, schválenie projektu a začatie realizácie

     3. Ukončenie projektu, vyúčtovanie a prezentácia projektu

Prioritne je vzdelávanie určené pre mládež vo veku 15-19 rokov (môže byť aj o kúsok viac) a prebiehať bude v 2 turnusoch.

Bližšie informácie na webovej stránke: https://mas-sv.sk/projekty/erasmus/leader-partycipation-aneb-tvorit-projekt-je-zabava/

Ideálne je prihlásiť sa do 30.4.2024 zaslaním podpísanej Prihlášky na 

info@mas-sv.sk

Zdroj: https://mas-sv.sk/projekty/erasmus/leader-partycipation-aneb-tvorit-projekt-je-zabava/

Dátum vloženia: 12. 4. 2024 7:01
Autor: Sekretariát; 032/6558 217