Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice vyše 200 nových kníh. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Školský autobus z m. č. Dobrá

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej bude od 28. septembra 2021 premávať v dňoch školského vyučovania. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Referát školstva; 032/6558 221

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!!

Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Pliešky

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že došlo k rozšíreniu verejnej kanalizácie obce, a to v lokalite "Pliešky", vybudovaním vodnej stavby "SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2".
celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. v § 20. celý text

ostatné | 20. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Referát školstva a sociálnej politiky; 032/6558 221

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov na povinnosť podľa zákona č. 251/2012 § 43 udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Referát ochrany prírody a krajiny; 032/6558 218

JESENNÉ UPRATOVANIE OBCE

Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

ZBER KONÁROV

Obec Trenčianska Teplá informuje obyvateľov, že plánovaný zber konárov, lístia, trávy zo záhrad sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER 2021. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

DOTAZNÍK - názory na ochranu medveďa hnedého v SR

Trnavská univerzita oslovuje občanov SR pri realizácii prieskumu verejnosti ohľadom skúseností a názorov na ochranu medveďa hnedého v SR. celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
Hľadáme dobrovoľníkov 1

Hľadáme dobrovoľníkov

Dajte o sebe vedieť všetci, ktorí ste ochotní priložiť ruku k dielu a osobne sa podieľať na skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme a zvyšovaní kvality života v našej obci. Poďme spoločne ukázať, že frlanie a kritika nie sú cesta k spolupatričnosti v obci. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Referát stratégia a rozvoj, 032/6558217
#

Sobotné hudobné popoludnie

Dňa 14. augusta 2021 sa na obecnom trhovisku v Trenčianskej Teplej uskutočnilo sobotné hudobné popoludnie, ktoré oficiálnym slávnostným príhovorom otvorila starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová a prednostka obecného úradu Mgr. Zuzana Janišová. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211
#

Dobranská kvapka krvi - poďakovanie

Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou, vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211

VÝKUP PAPIERA

vo štvrtok 26. augusta 2021 celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216
#

Bicykle odovzdané terénnym opatrovateľkám

Bicykle, ktoré boli určené pre našich asistentov na sčítanie obyvateľov, budú mať novú úlohu. Od teraz pomôžu terénnym opatrovateľkám pri ich neoceniteľnom poslaní. Želáme veľa šťastných kilometrov. celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211
#

Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá prispel cukrom

Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianska Teplá vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na pomoc obyvateľom, ktorých majetok bol postihnutý búrkou/víchricou dňa 14.7.2021. celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211

Mimoriadne núdzové opatrenia

Štátna veterinárna a potravinová správa vyhlásila od 3. augusta 2021 do odvolania mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti s kontrolou afrického moru ošípaných pre užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných a veterinárnych lekárov. Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: Referát stratégie a rozvoja; 032/6558 218

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme celý text

ostatné | 2. 8. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
plagat

Pozvánka na pracovné stretnutia 26.5.2021

2 témy celý text

ostatné | 22. 5. 2021 | Autor: Starostka obce, 032/6558212
plagat

Pozvánka na pracovné stretnutie - nájom ŽSR

19.5.2021, 10.00, budova elektrickej remízy celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor:
plagat

Pozvánka na pracovné stretnutia

4 stretnutia, 4 miesta, 4 témy v jednom týždni (17.-20. mája 2021) celý text

ostatné | 14. 5. 2021 | Autor: Starostka obce, 032/6558212
zdroj: pixabay.com

Môžeme sa tešiť na minilúku v centre obce

Nechali sme sa inšpirovať. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Referát technicko-prevádzkových činností, 032/6558213
#

Odstraňovanie nedostatkov na detských ihriskách

Zamestnanci technicko-prevádzkových činností v mesiaci apríl postupne začali s odstraňovaním nedostatkov na detských ihriskách v Trenčianskej Teplej a v m. č. Dobrá. celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Referát stratégie a rozvoja; 032/6558 218
#

STAVANIE MÁJA

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

76. výročie oslobodenia obce

Vedenie obce si v pondelok 26.04.2021 v tichosti uctilo 76. výročie oslobodenia obce kladením vencov pri Pomníku padlých hrdinov a pri Pomníku padlých rumunských vojakov. celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211

Zmena režimu prímestskej autobusovej dopravy

Od pondelka budú modré autobusy premávať v štandardnom režime celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Školský autobus z m. č. Dobrá

Školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej opäť premáva v dňoch školského vyučovania. celý text

ostatné | 14. 4. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Detské ihrisko pri obecnom úrade OTVORENÉ

s účinnosťou od 12.04.2021 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: Referát stratégie a rozvoja; 032/6558 218
Moja obec v štatistikách 1

Moja obec v štatistikách

Štatistický úrad SR predstavuje obce a mestá v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o samosprávach sú obohatené o vizuálny rozmer. celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217

Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/516 za účelom realizácie stavebných prác, termín uzávierky do 31.05.2021. celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
prvá prechádzajúci
z 4
posledná