Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznam pre organizácie, ktorým bola schválená dotácia na rok 2022.

Oznamujeme organizáciám, ktorým bola schválená dotácia na rok 2022, aby prišli podpísať zmluvu o poskytnutej dotácii na obecný úrad na sekretariát starostky - 1. poschodie. celý text

ostatné | 23. 6. 2022 | Autor:

Štatistické zisťovania v obci Trenčianska Teplá

1. Štatistické zisťovanie pracovných síl (VZPS)
2. Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach celý text

ostatné | 17. 6. 2022 | Autor:

Výzva na zvýšenú ostražitosť.

Obecný úrad vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností.
celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor:

Obecná knižnica informuje

Rozšírenie otváracích hodín v Trenčianskej Teplej; znovuotvorenie po revízii v miestnej časti Dobrá celý text

ostatné | 8. 6. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217

Začala sa distribúcia výmerov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá ako správca dane začala s doručovaním rozhodnutí na poplatky za komunálny odpad, dane z nehnuteľností a dane za psa. celý text

ostatné | 16. 5. 2022 | Autor: Referát stratégia a rozvoj

Máte doma budúceho škôlkára?

všetky potrebné informácie k zápisu dieťaťa do MŠ nájdete na webovej stránke Materskej školy v Trenčianskej Teplej - klik na obrázok v správe... celý text

ostatné | 20. 4. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci. celý text

ostatné | 11. 4. 2022 | Autor: Referát školstva a sociálnej politiky; 032/6558 221

Mažoretky LADIES Trenčianska Teplá

prijímajú nové dievčatá vo veku 5 až 8 rokov do zabehnutej skupiny DETI. Príďte sa pozrieť a zapísať, každý utorok a štvrtok od 16:30 do 17:00 hodiny v Hasičskej zbrojnici Trenčianska Teplá. Počet miest pre sezónu 2022 je obmedzený, zostáva posledných 7 miest. celý text

ostatné | 11. 4. 2022 | Autor:

Ako postupovať pri zmene tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine došlo k novelizácii zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá je účinná od 30. 3. 2022. celý text

ostatné | 6. 4. 2022 | Autor: Jana Kittová

Futbalový oddiel TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá

Kde a kedy môžete fandiť... celý text

ostatné | 18. 3. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217

Obec Trenčianska Teplá opäť hľadá dobrovoľníkov

Po septembrovej výzve, sa na Vás opätovne obraciame so žiadosťou o pomoc. celý text

ostatné | 17. 3. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217
Zjednosmernenie miestnej komunikácie 1

Zjednosmernenie miestnej komunikácie

Ulica Braneckého v úseku medzi Ulicou M. Rázusa a MŠ celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Referát technicko-prevádzkových činností, 032/6558 211

Prerušenie distribúcie elektriny - 4.3.2022

od 8.30 do 16.30 celý text

ostatné | 25. 2. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217

Voľné pracovné miesto - Upratovačka v cukrovare

B+N Slovakia Facility Services spol. s r.o celý text

ostatné | 2. 2. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217
Skolsky_autobus

Školský autobus

Bližšie info vo vnútri. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Referát školstva; 032/6558 221

Úradné hodiny platné od 10. januára 2022

Obec Trenčianska Teplá oznamuje občanom, že obecný úrad bude otvorený od pondelka 10. januára pre verejnosť počas úradných hodín v pondelok, v stredu a v piatok.
Obecná knižnica bude otvorená každú stredu od 13.00 do 17:00 hod. Naďalej je nutné dodržiavať všetky hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 1

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Darčeky pre našich seniorov putovali od dobrovoľníkov do obce prostredníctvom distribučného centra v Kultúrnom stredisku Trenčín - Juh. ĎAKUJEME!!! celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor: Referát sociálna politika a školstvo, 032/6558221
Betlehemské svetlo 2021 1

Betlehemské svetlo 2021

V stredu 22. decembra 2021 predpoludním členovia 31. skautského zboru Irmy Ševcechovej priniesli na obecný úrad Betlehemské svetlo. celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217
foto

Svetlo na konci dňa

Televízna premiéra dokumentárneho filmu Aleny Čermákovej o živote a  diele nášho rodáka a čestného občana našej obce Rudolfa Dobiáša, slovenského básnika, spisovateľa a politického väzňa, kandidáta na Nobelovu cenu za literatúru. celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Referát kultúry, 032/6558217

Informácia o autobusových spojoch na trase Nové Mesto nad Váhom

Trnavský samosprávny kraj ako objednávateľ prímestskej autobusovej linky 205413 Senica - Myjava - Trenčín - Trenčianske Teplice bude s účinnosťou od 12.12.2021 vyššie uvedenú linku prevádzkovať len po Nové Mesto nad Váhom. Skrátená linka bude premávať na trase Senica - Myjava - Nové Mesto nad Váhom. celý text

ostatné | 1. 12. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
Z ľava do prava: J. Kittová, S. Propperová, M. Bubáková

Pracujú pre vás odborne zdatní úradníci

Viete, koľko má obec kompetencií? Tipnite si... desiatky? stovky? Nie! Sú ich tisíce. Je ich viac ako 4300. celý text

ostatné | 20. 11. 2021 | Autor: Sekretariát starostky obce, 032/6558217

Oznam pre platiteľov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá, ako správca daní , žiada občanov, ktorí si neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania. celý text

ostatné | 19. 11. 2021 | Autor: Referát daní a miestnych poplatkov; 032/6558 210
ocenenie

Ocenenie za boj obce s COVID-19

Dňa 11.11.2021 bolo Obci Trenčianska Teplá z rúk prednostu Okresného úradu Trenčín pána Ing. Romana Kozáčka odovzdané ocenenie ministra vnútra Slovenskej republiky pána Romana Mikulca celý text

ostatné | 12. 11. 2021 | Autor: Starostka obce, 032/6558212

OTÁZKY A ODPOVEDE k 3. DÁVKE OČKOVANIA VAKCÍNOU PROTI COVID-19

Akou vakcínou sa bude očkovať treťou dávkou? Aké skupiny dostanú tretiu dávku ako prvé? Kedy je správne podať tretiu dávku? Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 25. 10. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Priamy prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

20.10.2021 od 17.00 celý text

ostatné | 20. 10. 2021 | Autor: Sekretariát, 032/6558217
#

FLORES MUSARUM

OCENENIE SI PREVZAL AJ NÁŠ FOLKLÓRNY SÚBOR TEPLANKA celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor: Prednostka obecného úradu; 032/6558 213
#

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice vyše 200 nových kníh. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Školský autobus z m. č. Dobrá

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej bude od 28. septembra 2021 premávať v dňoch školského vyučovania. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Referát školstva; 032/6558 221

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!!

Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Pliešky

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že došlo k rozšíreniu verejnej kanalizácie obce, a to v lokalite "Pliešky", vybudovaním vodnej stavby "SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2".
celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
prvá prechádzajúci
z 4
posledná