Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatkov, 1

Povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatkov,

ktoré je potrebné splniť do konca januára 2022 celý text

ostatné | 10. 1. 2022 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217
Skolsky_autobus

Školský autobus

Bližšie info vo vnútri. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Referát školstva; 032/6558 221

Úradné hodiny platné od 10. januára 2022

Obec Trenčianska Teplá oznamuje občanom, že obecný úrad bude otvorený od pondelka 10. januára pre verejnosť počas úradných hodín v pondelok, v stredu a v piatok.
Obecná knižnica bude otvorená každú stredu od 13.00 do 17:00 hod. Naďalej je nutné dodržiavať všetky hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
Kúpele v regióne 1

Kúpele v regióne

Aj obyvatelia našej obce môžu využiť zľavu 50% na vstupy do najobľúbenejšieho termálneho bazéna Sina-Hammam v termálnych kúpeľoch Trenčianske Teplice. celý text

ostatné | 28. 12. 2021 | Autor: Sekretariát, 032/6558217
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 1

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Darčeky pre našich seniorov putovali od dobrovoľníkov do obce prostredníctvom distribučného centra v Kultúrnom stredisku Trenčín - Juh. ĎAKUJEME!!! celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor: Referát sociálna politika a školstvo, 032/6558221
Betlehemské svetlo 2021 1

Betlehemské svetlo 2021

V stredu 22. decembra 2021 predpoludním členovia 31. skautského zboru Irmy Ševcechovej priniesli na obecný úrad Betlehemské svetlo. celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor: Sekretariát, 032/6558 217
Nebráňte zimnej údržbe 1

Nebráňte zimnej údržbe

Obdobie zimnej údržby miestnych komunikácií je v plnom prúde. celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor: Referát technicko-prevádzkových činností, 0910226105
foto

Svetlo na konci dňa

Televízna premiéra dokumentárneho filmu Aleny Čermákovej o živote a  diele nášho rodáka a čestného občana našej obce Rudolfa Dobiáša, slovenského básnika, spisovateľa a politického väzňa, kandidáta na Nobelovu cenu za literatúru. celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Referát kultúry, 032/6558217

Informácia o autobusových spojoch na trase Nové Mesto nad Váhom

Trnavský samosprávny kraj ako objednávateľ prímestskej autobusovej linky 205413 Senica - Myjava - Trenčín - Trenčianske Teplice bude s účinnosťou od 12.12.2021 vyššie uvedenú linku prevádzkovať len po Nové Mesto nad Váhom. Skrátená linka bude premávať na trase Senica - Myjava - Nové Mesto nad Váhom. celý text

ostatné | 1. 12. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
Z ľava do prava: J. Kittová, S. Propperová, M. Bubáková

Pracujú pre vás odborne zdatní úradníci

Viete, koľko má obec kompetencií? Tipnite si... desiatky? stovky? Nie! Sú ich tisíce. Je ich viac ako 4300. celý text

ostatné | 20. 11. 2021 | Autor: Sekretariát starostky obce, 032/6558217

Oznam pre platiteľov daní a poplatkov

Obec Trenčianska Teplá, ako správca daní , žiada občanov, ktorí si neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania. celý text

ostatné | 19. 11. 2021 | Autor: Referát daní a miestnych poplatkov; 032/6558 210

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, kt. ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky ener. zariadení distribučnej sústavy, a kt. sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022. celý text

ostatné | 16. 11. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
ocenenie

Ocenenie za boj obce s COVID-19

Dňa 11.11.2021 bolo Obci Trenčianska Teplá z rúk prednostu Okresného úradu Trenčín pána Ing. Romana Kozáčka odovzdané ocenenie ministra vnútra Slovenskej republiky pána Romana Mikulca celý text

ostatné | 12. 11. 2021 | Autor: Starostka obce, 032/6558212

OTÁZKY A ODPOVEDE k 3. DÁVKE OČKOVANIA VAKCÍNOU PROTI COVID-19

Akou vakcínou sa bude očkovať treťou dávkou? Aké skupiny dostanú tretiu dávku ako prvé? Kedy je správne podať tretiu dávku? Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 25. 10. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Priamy prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

20.10.2021 od 17.00 celý text

ostatné | 20. 10. 2021 | Autor: Sekretariát, 032/6558217
#

FLORES MUSARUM

OCENENIE SI PREVZAL AJ NÁŠ FOLKLÓRNY SÚBOR TEPLANKA celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor: Prednostka obecného úradu; 032/6558 213
#

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice vyše 200 nových kníh. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Školský autobus z m. č. Dobrá

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej bude od 28. septembra 2021 premávať v dňoch školského vyučovania. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Referát školstva; 032/6558 221

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!!

Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Pliešky

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že došlo k rozšíreniu verejnej kanalizácie obce, a to v lokalite "Pliešky", vybudovaním vodnej stavby "SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2".
celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. v § 20. celý text

ostatné | 20. 9. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Referát školstva a sociálnej politiky; 032/6558 221

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov na povinnosť podľa zákona č. 251/2012 § 43 udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Referát ochrany prírody a krajiny; 032/6558 218

JESENNÉ UPRATOVANIE OBCE

Viac info vo vnútri.. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

ZBER KONÁROV

Obec Trenčianska Teplá informuje obyvateľov, že plánovaný zber konárov, lístia, trávy zo záhrad sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER 2021. celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216

DOTAZNÍK - názory na ochranu medveďa hnedého v SR

Trnavská univerzita oslovuje občanov SR pri realizácii prieskumu verejnosti ohľadom skúseností a názorov na ochranu medveďa hnedého v SR. celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Sekretariát; 032/6558 217
Hľadáme dobrovoľníkov 1

Hľadáme dobrovoľníkov

Dajte o sebe vedieť všetci, ktorí ste ochotní priložiť ruku k dielu a osobne sa podieľať na skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme a zvyšovaní kvality života v našej obci. Poďme spoločne ukázať, že frlanie a kritika nie sú cesta k spolupatričnosti v obci. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Referát stratégia a rozvoj, 032/6558217
#

Sobotné hudobné popoludnie

Dňa 14. augusta 2021 sa na obecnom trhovisku v Trenčianskej Teplej uskutočnilo sobotné hudobné popoludnie, ktoré oficiálnym slávnostným príhovorom otvorila starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová a prednostka obecného úradu Mgr. Zuzana Janišová. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211
#

Dobranská kvapka krvi - poďakovanie

Je nevyhnutné, aby darcovstvo krvi počas obdobia koronavírusu pokračovalo, pretože pacienti potrebujú krv kontinuálne. Krv je nenahraditeľná tekutina, nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou, vieme ju získať len od dobrovoľných darcov krvi. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Referát kultúry; 032/6558 211

VÝKUP PAPIERA

vo štvrtok 26. augusta 2021 celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor: Referát odpadového hospodárstva; 032/6558 216
prvá prechádzajúci
z 4
posledná