Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

Prerušenie distribúcie elektriny

22.12.2018 - Dubovecká, J. M. Hurbana, Teplická; 23.10.2018 - Teplická; 25.10.2018 - Teplická celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Zber papiera 1

Zber papiera

V MŠ Dobrá a ZŠ Trenčianska Teplá celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Dobrá vec sa podarila...

20. júla sme na obecnom úrade otvorili dopis s veľmi milým obsahom: Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie odbornej učebne biológie a chémie v našej základnej škole. Pripravili sme dokumentáciu potrebnú k uzavretiu zmluvy a požiadali o zmenu harmonogramu. Proces hodnotenia bol zdĺhavý a podľa pôvodného harmonogramu si mali žiaci učebňu užívať už od minulého decembra. Ak všetko dobre pôjde, v marci 2019 by mohli využívať pracoviská modernej interaktívnej učebne. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

V obci už separujeme aj krabice z nápojov

Na stanoviskách separovaného zberu odpadu na uliciach P. O. Hviezdoslava, Mayerova, Revolučná a v Dobrej pribudli oranžové zberné nádoby. Do týchto nádob môžte vhadzovať krabicové obaly z mlieka a nápojov. Obaly je treba vypláchnuť a zmenšiť ich objem stlačením, aby bol efekt opätovného použitia maximálny. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Výzva referátu odpadového hospodárstva

Obecný úrad Trenčianska Teplá - Referát odpadového hospodárstva dôrazne žiada obyvateľov, aby neukladali žiaden odpad ku kontajnerom určeným na separovaný zber. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Informácia spoločnosti Považský cukor, a. s.

Spoločnosť Považský cukor, a. s., požiadala Obecný úrad Trenčianska Teplá o informovanie obyvateľov obce, že v období 16.7. - 17.8. bude vyvážať zeminu z prania cukrovej repy. Spoločnosť Považský cukor, a. s. sa vopred ospravedlňuje obyvateľom za možný zápach šíriaci sa v čase vývozu. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Výzva Obecnej knižnice v Trenčianskej Teplej a pobočky v Dobrej

Knihovníčky vyzývajú čitateľov, ktorí majú knihy požičané dlhšie ako 30 dní, aby tieto v zmysle výpožičného poriadku vrátili. Knihy je možné vrátiť v čase otváracích hodín: Knižnica v Starej škole v Dobrej: utorok 13.50 - 16.50; Knižnica v budove Obecného úradu v Trenčianskej Teplej: streda 9:00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Ďakujeme, že nám takýmto spôsobom pomôžete pri revízii a inventarizácii knižničného fondu a skvalitňovaní služieb knižnice. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť

Polícajný zbor požiadal obecný úrad o šírenie informácii pre sieniorov s cieľom predchádzať kriminalite páchanej na nich za využitia ich dôverčivosti a bezbrannosti


celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Referát odpadového hospodárstva informuje

V pondelok 2. júla 2018 budú rozmiestnené veľokoobjemové kontajnery na uliciach A. Bernoláka, Športovcov a v Prílese. Žiadame občanov, aby do uvedených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad a pneumatiky a v prípade už naplneného kontajnera neukladali odpad okolo neho
Vo štvrtok 5. júla 2018 sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční v nezmenenom harmonograme
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena otváracích hodín Pošty Trenčianska Teplá od 1.7. do 31.8. 2018

po, ut: 08:00-12:00, 13:00-15:30
str: 08:00-12:00, 13:00-16:30
štv, pia: 08:00-12:00, 13:00-15:30 celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

660. výročie obce

Od prvej písomnej zmienky Trenčianskej Teplej uplynulo 660 rokov celý text

ostatné | 30. 6. 2015 | Autor: Správca Webu

900. výročie m. č. Dobrá - Ako sme oslavovali

Ako sme oslavovali celý text

ostatné | 17. 6. 2013 | Autor: Správca Webu