Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Výkup papiera

02.03.2020 celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Stavebný úrad zatvorený

od 26.02. - 28. 02. 2020 celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

SMS - Rozhlas

NEVÁHAJTE A PRIHLÁSTE SA! celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Staň sa členom FS TEPLANKA 1

Staň sa členom FS TEPLANKA

Máte radi foklór?
Vynikáte v speve či v hre na harmonike?
Príďte medzi nás! celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Súťaž v Teplanskom občasníku 1

Súťaže v Teplanskom občasníku

Hrajte s nami! celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ

Bližšie informácie celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Teplanský občasník

č. 3/2019 - sviatočné vydanie celý text

ostatné | 29. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Rozhlas prostredníctvom e-mailu a SMS

Viac info celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny od 11.12. - 19.12.2019

Trenčianska Teplá - ulica Teplická celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
Kúpele v regióne aj pre občanov našej obce

Kúpele v regióne aj pre občanov našej obce

Trenčianske Teplice
od 02.12. - 23.12.2019 a 02.1. - 29.2.2020 celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Odstránenie stromov a porastov celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Teplanský občasník

Jesenné vydanie celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Deti sa môžu bezpečne hrať

Správa o odstránení nedostatkov zistených pri pravidelnej ročnej kontrole multifunkčných a detských ihrísk celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Rozhodnutie TSK

vo veci zrušenia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
plagat

Africký mor ošípaných

Nebuďte prenášačom celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Je tu nové číslo Teplanského občasníka 1

Je tu nové číslo Teplanského občasníka

Veľkonočné vydanie celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva na ostražitosť 1

Výzva na ostražitosť

Milí spoluobčania,

nakoľko sa v našej obci opäť vyskytli rizikové faktory ohrozujúce bezpečnosť, zdravie a majetok, dovoľujeme si Vám v rámci prevencie kriminality odporučiť niekoľko pravidiel v záujme ochrániť Vás: celý text

ostatné | 9. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Zmena otváracích hodín pobočky knižnice v MČ Dobrá 1

Zmena otváracích hodín pobočky knižnice v MČ Dobrá

od januára 2019 celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Foto: Ilustračné; zdroj: pixabay.com

Začítajte sa do nového Teplanského občasníka

Vianočné vydanie celý text

ostatné, náš tip | 12. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Zrušenie výnimky na registráciu chovov s jednou ošípanou  1

Aj chovy s jednou ošípanou treba registrovať!


ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2018


ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Dobrá vec sa podarila...

20. júla sme na obecnom úrade otvorili dopis s veľmi milým obsahom: Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie odbornej učebne biológie a chémie v našej základnej škole. Pripravili sme dokumentáciu potrebnú k uzavretiu zmluvy a požiadali o zmenu harmonogramu. Proces hodnotenia bol zdĺhavý a podľa pôvodného harmonogramu si mali žiaci učebňu užívať už od minulého decembra. Ak všetko dobre pôjde, v marci 2019 by mohli využívať pracoviská modernej interaktívnej učebne. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

V obci už separujeme aj krabice z nápojov

Na stanoviskách separovaného zberu odpadu na uliciach P. O. Hviezdoslava, Mayerova, Revolučná a v Dobrej pribudli oranžové zberné nádoby. Do týchto nádob môžte vhadzovať krabicové obaly z mlieka a nápojov. Obaly je treba vypláchnuť a zmenšiť ich objem stlačením, aby bol efekt opätovného použitia maximálny. celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Výzva referátu odpadového hospodárstva

Obecný úrad Trenčianska Teplá - Referát odpadového hospodárstva dôrazne žiada obyvateľov, aby neukladali žiaden odpad ku kontajnerom určeným na separovaný zber. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Informácia spoločnosti Považský cukor, a. s.

Spoločnosť Považský cukor, a. s., požiadala Obecný úrad Trenčianska Teplá o informovanie obyvateľov obce, že v období 16.7. - 17.8. bude vyvážať zeminu z prania cukrovej repy. Spoločnosť Považský cukor, a. s. sa vopred ospravedlňuje obyvateľom za možný zápach šíriaci sa v čase vývozu. celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Výzva Obecnej knižnice v Trenčianskej Teplej a pobočky v Dobrej

Knihovníčky vyzývajú čitateľov, ktorí majú knihy požičané dlhšie ako 30 dní, aby tieto v zmysle výpožičného poriadku vrátili. Knihy je možné vrátiť v čase otváracích hodín: Knižnica v Starej škole v Dobrej: utorok 13.50 - 16.50; Knižnica v budove Obecného úradu v Trenčianskej Teplej: streda 9:00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Ďakujeme, že nám takýmto spôsobom pomôžete pri revízii a inventarizácii knižničného fondu a skvalitňovaní služieb knižnice. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť

Polícajný zbor požiadal obecný úrad o šírenie informácii pre sieniorov s cieľom predchádzať kriminalite páchanej na nich za využitia ich dôverčivosti a bezbrannosti


celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Referát odpadového hospodárstva informuje

V pondelok 2. júla 2018 budú rozmiestnené veľokoobjemové kontajnery na uliciach A. Bernoláka, Športovcov a v Prílese. Žiadame občanov, aby do uvedených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad a pneumatiky a v prípade už naplneného kontajnera neukladali odpad okolo neho
Vo štvrtok 5. júla 2018 sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční v nezmenenom harmonograme
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Zmena otváracích hodín Pošty Trenčianska Teplá od 1.7. do 31.8. 2018

po, ut: 08:00-12:00, 13:00-15:30
str: 08:00-12:00, 13:00-16:30
štv, pia: 08:00-12:00, 13:00-15:30 celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná