Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice okrskovej volebnej komisie, okrsok 1-4

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 1

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 2

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 3

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 4

 

VÝSLEDKY VOLIEB - 30.09.2023

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Právna úprava k voľbám

Informácie pre voličov

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Hlasovací preukaz