VOĽBY DO NR SR 2023

Zápisnice okrskovej volebnej komisie, okrsok 1-4

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 1 

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 2 

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 3 

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 4 

VÝSLEDKY VOLIEB - 30.09.2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Právna úprava k voľbám

Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie predsedu NR SR č.204/2023 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voličov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR

​​Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámeniao delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz a zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu​​​​​​​