Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Obce Trenčianska Teplá 2018 - 2022

Komisia
Predseda
Zapisovateľka
Členovia
Sociálna a bytová komisia Bc. Martin Jakúbek Mgr. Iveta Adamcová
 1. MUDr. Jarmila Cígerová
 2. Božena Vomočilová
 3. Agnesa Holá                 
 4. Ing. Zuzana Sklenárová
 5. Pavol Rekem
 6. RNDr. Zuzana Sklenárová
Stavebná komisia Ing. Pavol Masár Mgr. Monika Duhárová
 1. Pavol Koštialik
 2. Dominik Slotík
 3. Ing. Milan Hollý
 4. Ing. Jozef Pupiš
 5. Ing. Ján Masár
 6. RNDr. Zuzana Sklenárová
Komisia pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo   Jana Kittová
 1. Ing. Dominik Gallo
 2. Ing. Andrea Švondrková
 3. Ing. Dominik Gallo
 4. Ing. Juraj Lajcha
 5. Anton Jakubek
Komisia pre kultúru mládež a šport Stanislav Vyhlídal Mgr. Zuzana Janišová
 1. Dušan Nosál
 2. Janka Ondrejáková           
 3. Ing. Jozef Daniška
 4. Ing. Juraj Lajcha
 5. Eva Pastorková
 6. Bc. Peter Čačko
Majetková a finančná komisia   Emília Krupanová
 1. Ing. Andrea Švondrková
 2. Milan Kubík
 3. Ing. Eva Mydlová
 4. Ing. Zuzana Sklenárová
 5. Stanislav Vyhlídal
 6. Ing. Danka Dubačová
Komisia pre ochranu verejného záujmu Ing. Eva Mydlová (KDH)  
 1. Ing. Andrea Švondrková (SNS)
 2. Ing. Pavol Masár (NOVA)     
 3. Ing. Juraj Lajcha (nezávislí)