Prenájom hrobového miesta

Prenájom hrobového miesta, prevádzka pohrebísk, úprava hrobového miesta

Obec Trenčianska Teplá je prevádzkovateľom 3 pohrebísk v obci Trenčianska Teplá. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.

Vybaviť elektronicky

slovensko.sk

Legislatíva

TLAČIVO na stiahnutie:

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta (34.5 kB)

Prevádzkovanie pohrebiska v Trenčianskej Teplej a v Prílese

Vykonáva obec prostredníctvom svojho správcu - p. Júliusa Lukáča.
Správca je občanom v prípade úmrtí a zabezpečení pohrebných služieb k dispozícií
Nonstop na č. tel. 0907 230 278 alebo 032/ 6591 046.

Prevádzkovanie pohrebiska v m. č. Dobrá

Vykonáva obec prostredníctvom svojho správcu - p. Pavla Koštialika.
Správca je občanom v prípade úmrtí a zabezpečení pohrebných služieb k dispozícií
Nonstop na č. tel. 0903 733 309 alebo 032/ 6591 393.

Pohrebné služby pre Obec Trenčianska Teplá zabezpečuje

Pavol Mikula
Pohrebná služba Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 2
Č. tel. 032/ 655 20 39
Nonstop na č. tel. 0905 568 065

Virtuálny cintorín Obce Trenčianska Teplá zobrazíte kliknutím na nasl. odkaz