Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prenájom hrobového miesta


Obec Trenčianska Teplá je prevádzkovateľom 3 pohrebísk v obci Trenčianska Teplá. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.

Vybaviť elektronicky:
slovensko.sk

 

Legislatíva

 

TLAČIVO:

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta