Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastalo úmrtie. Matričný úrad zapíše úmrtie do knihy úmrtí, vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady
• 2 x List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
• občiansky preukaz zomrelého
• občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje

Poplatok: bez poplatku

 

Súvisiace kontakty:

  • Správca cintorína v Trenčianskej Teplej - J. Lukáč - 0907 230 278
  • Správca cintorína v m. č. Dobrá - P. Koštialik - 0903 733 309