Zmluvy

Povinne zverejňované informácie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na webovej stránke obce od 1. 1. 2011.

Register zmlúv, faktúr a objednávok Obce Trenčianska Teplá zobrazíte kliknutím na nasl. odkaz:

RZOF

Nájomné zmluvy za prenájom miesta na pohrebisku sú zverejňované na webovej stránke:  

http://www.virtualnycintorin.sk/?l_display_page=11&l_cemet_id=24&l_display_tabpage=92

ZMLUVY uzavreté od 1. 12. 2011 - 31. 12. 2011

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 12. 2011

Záložná zmluva

309/250/2008

Neuvedené

Obec Trenčianska Teplá

Štátny fond rozvoja bývania

19. 12. 2011

Zmluva o dielo

2011122

Neuvedené

L.U.N.A. 1, spol. s.r.o. Trenčín

Obec Trenčianska Teplá

19. 12. 2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A)

04/055/10

Neuvedené

Dexia banka Slovensko, a.s.

Obec Trenčianska Teplá

28. 12. 2011

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Green project, s.r.o.

Obec Trenčianska Teplá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.