Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Folklórny súbor TEPLANKA


Spevácko-folklórna skupina „TEPLANKA“ bola založená v roku 1960. Vznikla na základe iniciatívy niekoľkých žien, ktoré si osvojili ľudové piesne z Obce Trenčianska Teplá i z okolia. Vtedajším repertoárom účinkovali na rôznych podujatiach i akciách okresu Trenčín.

Postupom času sa menilo zloženie súboru a kvalita, ktorá sa zlepšila hlavne pod odborným vedením učiteľov - pánom Dobošom a pánom Pavlackým z miestnej ZDŠ.

Svoju činnosť okrem ľudových piesní zdokonalila FS Teplanka i na náročnejší program. Nacvičila piesne hymnické i národné. Osvojila si tiež zvyky zo života našej obce. Prezentuje sa i pásmami ako „Teplanská svadba“, „Drápanie peria„ a „Dožinky“.

Za uplynulé roky sa FS Teplanka zúčastnila na mnohých akciách poriadaných nielen v obci, ale i v rôznych obciach a mestách na Slovensku, ale i na Morave. Zúčastnila sa rôznych súťaží na úrovni okresu i kraja, kde dosiahla pomerne veľa úspechov. Svedčí o tom i množstvo rôznych ocenení.

V súčasnosti je umeleckým vedúcim pedagóg pán Mgr. Dušan Winkler. Počas jeho pôsobenia sa naďalej skvalitňuje umelecká úroveň súboru, čoho svedkom sú interpretované náročné skladby. Súbor má 10 členiek a harmonikára.

Spevácky  súbor  Teplanka  potrebuje  rozšíriť počet členov,  hlavne   mladých žien, aby sa naďalej  pokračovalo a zdokonaľovalo v uvedenej činnnosti súboru.

Folklórny súbor Teplanka sa zúčastňuje na všetkých podujatiach poriadaných obecným úradom a rôznymi organizáciami pôsobiacimi v obci.

 

Teplanka