Folklórny súbor TEPLANKA

„Krásne vyšívaný kroj, krásne ľudové zvyky a piesne“

Spevácko-folklórna skupina „TEPLANKA“ bola založená v roku 1960. Vznikla na základe iniciatívy niekoľkých žien, ktoré si osvojili ľudové piesne z obce Trenčianska Teplá i z okolia. Pri jej zrode stáli učitelia Jozef Pavlacký, Štefan Filip a Jozef Doboš. Rodáčky Anna Karabcová a Antónia Hromádková zozbierali medzi ľuďmi piesne a zvyky a vytvorili pásma zo života našej obce. V priebehu svojej činnosti sa prezentovala skupina pásmami ako „Teplanská svadba“, „Drápanie peria“ a „Dožinky“. Nacvičila tiež piesne hymnické i národné.

Za uplynulé roky sa FS Teplanka zúčastnila na mnohých akciách poriadaných nielen v obci, ale vystupovala v rôznych obciach a mestách na Slovensku, i na Morave. Zúčastnila sa rôznych súťaží na úrovni okresu i kraja, kde dosiahla pomerne veľa úspechov. Svedčí o tom i množstvo rôznych ocenení.

V roku 2003 prevzal vedenie súboru umelecký vedúci pedagóg pán Mgr. Dušan Winkler. Počas jeho pôsobenia sa naďalej skvalitňovala umelecká úroveň súboru, čoho svedkom sú interpretované náročné skladby. Organizačnou vedúcou súboru až do marca 2022 bola pani Helena Uherková.

V roku 2008 bola usporiadaná výstava „Deň teplanského kroja“. Pri tejto príležitosti spevácky súbor pokrstil svoje prvé CD s názvom „ Nad tú Teplú“. Ich druhé CD bolo vydané v roku  2017 pod názvom „Teplanské hodiny“.

Medzi významné vystúpenia a reprezentáciu obce a jej nádherného kroja patria aj vystúpenie na Národných matičných slávnostiach v Trnave v r. 2017, účasť v Krojovanej paráde v Dubnici nad Váhom, vystúpenie v Národnom Štefánikovom dome v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti celonárodnej spomienkovej slávnosti na storočnicu od tragickej smrti gen. M. R. Štefánika 4. mája 2019, vystúpenie pri odhalení pamätníka Ľ. Štúra v Štúrove 12. mája 2019 pod záštitou predsedu vlády, vystúpenie na Jankovom vŕšku pri príležitosti 75. výročia SNP a Dňa Ústavy - Dni Slovanov 29.8.2019, vystúpenie s dožinkovým pásmom v Bánovciach n/B. a odovzdanie dožinkového venca pani ministerke poľnohospodárstva, ako i mnohé ďalšie reprezentatívne vystúpenia.

V roku 2020 bol súbor pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku navrhnutý na ocenenie Trenčianskemu osvetovému stredisku v Trenčíne (TNOS). Ocenenie za TEPLANKU prevzala vedúca súboru p. Helena Uherková na slávnostnom galavečere Flores Musarum z rúk predsedu TSK a riaditeľky TNOS v podobe keramického kvetu na drevenom podstavci a ďakovný list.

Počas aktívnej činnosti sa v súbore vystriedalo viacero žien. Eva Malová, Silvia Malová, Lenka Balážiková, Beata Dunajčíková, Jozef Kubenka, Jordan Raček, Emília Račková, Anežka Hollá, Mária Robotová. Medzi dlhoročné členky patrili, alebo patria: Eva Znamenáková, Daniela Kováčová, Marta Šandorčinová (členkou 60 rokov), Zdenka Horňáková (členkou 50 rokov).

Zoznam členov do roku 2022

Helena Uherková, Marta Pupišová, Vlasta Kiačiková, Anna Štefánková, Helena Sýkorová, Silvia Gallová, Antónia Hoštáková, Eva Tiburáková, Zuzana Mošková, Anna Laskovičová, Anna Sabová, Antónia Ďuďáková, Andrea Marková, Dominik Holec, Marián Ježík a Jozef Johaník – harmonika.

FS Teplanka s umeleckým vedúcim Mgr. Dušanom Winklerom

Obdobie pandémie na dlhší čas utlmilo aktívnu činnosť súboru a zasiahlo i do jednotlivých životov jej členov. Na jar v roku 2022 sa činnosť znovu obnovila pod vedením členky a novej vedúcej pani Silvii Gallovej. Folklórny súbor sa začal pravidelne stretávať a nacvičovať v hasičskej zbrojnici.

Svojimi vystúpeniami súbor naďalej podporuje prevažnú časť kultúrnych  akcií v obci, aktívne sa zúčastňuje a reprezentuje našu obec i v okolitých mestách, napr. v Novej Dubnici, Trenčianskych Tepliciach, Bánovciach nad Bebravou atď.

Medzi najkrajšie vystúpenia patrí  účasť na výstave Agrokomplex v Nitre, na ktorej sa prezentovali pásmom „Dožinky“ s vlastnoručne zhotoveným  dožinkovým vencom, ďalej účasťou na Dni kroja v Banskej Bystrici, kde spievali medzi najlepšími súbormi v rámci celého Slovenska. Po prvýkrát súbor vystupoval s veľkým úspechom ako hosť na Dni folkórnych súborov Kysúc.

Zoznam členov od roku 2022

Silvia Gallová, Marta Pupišová, Antónia Ďuďáková, Antónia Hoštáková, Andrea Marková, Daniela Kováčová, Eva Tiburáková, Hana Štefánková, Jozef Johaník, Miroslav Hošták, Dominik Holec, Marián Ježík.

Folklórny súbor TEPLANKA svojimi vystúpeniami zachováva a udržiava ľudové tradície pre ďalšiu generáciu a reprezentuje našu obec tradičnými ľudovými piesňami v krásnom teplanskom kroji.