Nebytové priestory - výpožička a krátkodobý prenájom

Prenájom priestorov - Požiarna zbrojnica/Stará škola v Dobrej

Kancelária č. 5  - I. poschodie

Vybavuje: Simona Bežáková
E-mail: simona.bezakova@trencianskatepla.sk
Kontakt: 032/655 82 17

Tlačivo je potrebné zaslať na adresu obecnyurad@trencianskatepla.sk

Tlačivo

Žiadosť o výpožičku priestorov