Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prenájom priestorov - Požiarna zbrojnica/Stará škola v Dobrej

Kancelária č. 3  - prízemie vľavo

 

Vybavuje:  Ing. Peter MERTAN
E-mail:       peter.mertan@trencianskatepla.sk
Kontakt:    032/655 82 11

Tlačivo je potrebné zaslať na adresu obecnyurad@trencianskatepla.sk

Tlačivo:

Žiadosť o výpožičku priestorov