PLASTY

Do vytriedených plastov:

a) patria:  plastové  obaly  a  plastové  výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a  obaly  od  kozmetických a čistiacich prípravkov (šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov, ...), vrecká od mlieka, prepravky na fľaše, PE a PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,  piva,  vína;  obaly  od  sladkostí a  slaností,  tégliky  od  jogurtov,  masiel,  smotán  a  rôzne  plastové  nádobky  a  hračky, penový  polystyrén,   poháriky  z  automatov,  vodoinštalačné  a  elektroinštalačné  rúrky, plastový nábytok, ...

b) nepatria:  použité  plienky,  hygienické vložky, obaly so zvyškami obsahu, zeminou silne znečistené  záhradné  fólie,  alobal,  hliníkové  viečka,  viacvrstvové  kombinované obaly od  kávy,  kakaa,  sladkostí  a  slaností  a  vreckových  polievok,  plastové okná, podlahy, guma, molitan, obaly z nebezpečných látok napr. motorových olejov, farieb, lepidla, ...

Obaly  z  plastov musia  byť  zbavené hrubých nečistôt a zošliapnuté tak, aby bol zmenšený ich objem a aby tak zaberali v zberných nádobách čo najmenej miesta.

Systém zberu a prepravy plastov:

a) na zber sú obcou určené 1 100 l kontajnery žltej farby,

b) frekvencia zberu je jedenkrát za týždeň,  

c) obec určuje umiestnenie stojísk zberných nádob na plasty.

Zber  a  prepravu  plastov  si  právnické  osoby  a  fyzické  osoby  podnikatelia  vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.

Nadrozmerné plasty sa nesmú vhadzovať  do  zberných  nádob  a  je  ich  potrebné  doniesť na dvor obecného úradu.