Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Symboly obce


Symboly obce Trenčianska Teplá

Symboly obce

 

Erb Obce Trenčianska Teplá

Tvorí v modrom štíte nad dvomi zlatými zvlnenými pruhmi strieborno - zlato odetý pastier so zlatou palicou, sprevádzaný vľavo striebornou ovečkou.
Erb Trenčianskej Teplej schválila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR dňa 1. 2. 1993. Symboly Trenčianskej Teplej sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HRT-17/93.


Vlajka Obce Trenčianska Teplá

Tvorí ju päť pozdĺžnych pruhov v obecných farbách v tomto poradí: modrá, žltá, biela, žltá a modrá. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, čiže dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny dĺžky listu vlajky.


Pečať Obce Trenčianska Teplá

Je okrúhla, uprostred nej je obecný symbol a okolo neho legenda OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ.


Erb, vlajka a pečať sú trojicou hlavných symbolov obce.

Od nich možno odvodiť ďalšie.


Zástava obce
vychádza z obecnej vlajky, no kým vlajka predstavuje voľný kus textilu predpísaného pomeru strán
a predpísanej kompozície, zástava nemusí dodržiavať spomenutý pomer strán. Môže byť teda aj dlhšia. Charakteristickým znakom zástavy je oj to, že je vždy pevne pripojená k žrdi, alebo priečnemu rahnu (ak ide o koruhvu).

Koruhva Trenčianskej Teplej
je vo svojej podstate zvislá obecná zástava, upevnená na kratšie priečne rahno.

Krátka zástava obce
je v podstate štvorcová, presne však ide o obdĺžnik, ktorého výška sa rovná výške erbu a šírka zase šírke erbu a je na nej rozvinuté celé erbové znamenie bez štítu.