Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecná knižnica


On-line katalóg obecnej knižnice 

  • poskytuje vyhľadávanie kníh v obecnej knižnici podľa zvolených kritérií prípadne aj ich rezerváciu
  • v obecnej knižnici je pre verejnosť k dispozícií počítač s bezplatným prístupom na internet


Cenník služieb a poplatkov v obecnej knižnici

Ročný členský poplatok

  • dospelí čitatelia: 3,00 €
  • dôchodcovia, deti do 18 rokov: 2,00 €

Strata čitateľského preukazu: 0,50 €

Poškodenie čiarového kódu: 4,00 €

Upomienky

  • prvá: 1,55 €
  • druhá: 2,30 €
  • tretia: 3,50 €

Sankčné poplatky čitateľov pri strate alebo poškodení knižničného dokumentu: 1,5 násobok nadobúdacej ceny

 

Otváracie hodiny obecnej knižnice

  • Streda: 09:00 hod. - 17:00 hod.
  • Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. - 13:00 hod. 

Obecná knižnica m. č. Dobrá

  • Utorok 14:00 - 17:00 hod.

Obecná knižnica 


Kontakt

Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad - obecná knižnica
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá

Č. tel.:   032/ 6591 311 - spojovateľka
E-mail:  obecnyurad@trencianskatepla.sk