OBJEMNÝ ODPAD

Objemný  odpad   je   komunálny  odpad,  ktorý  nie  je  možné  pre  jeho  rozmery  uložiť do  zberných  nádob  napr.  nábytok,  plastové  okná,   drevené  okná,   koberce,   podlahy, sedačky, matrace.

Objemný odpad musí byť odovzdaný v demontovanom stave.

Zber   objemného  odpadu   sa   vykonáva  počas  celého  roka  vo  dvore  obecného  úradu  a je určený výhradne pre obyvateľov obce.