Súpisné číslo

Určenie súpisného čísla a orientačného čísla

Potrebné doklady

  • kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • zameranie adresného bodu
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Poplatok: bez poplatku

TLAČIVO

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla