Tlačivá a dokumenty

Stavebný úrad

Súhlas so spracovaním osobných údajov - povinná príloha ku každej žiadosti

Suhlas_so_spracovanim_30052018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,19 kB

Životné prostredie

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za emisie z malých zdrojov

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za emisie z malých ...drojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,48 kB

Žiadosť o súhlas na stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,27 kB

Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o súhlas na užívanie MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,23 kB

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka(2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,98 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Ziadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,18 kB

Prenájom nebytových priestorov

Žiadosť o prenájom priestorov - Požiarna zbrojnica,Stará škola m. č. Dobrá, zasadačka OcÚ

žiadosť o výpožičku priestorov prazdna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,94 kB