Podnikateľská agenda

Kancelária č. 8 - poschodie vpravo

Vybavuje: Ing. Miroslava Bubáková
E-mail: miroslava.bubakova@trencianskatepla.sk
Č. tel.: 032/ 6558218