Obecné trhovisko

Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 Obce Trenčianska Teplá o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Záujemca o predaj na obecnom trhovisku je povinný k žiadosti predložiť:

  • Žiadosť o povolenie predaja výrobkov – poskytovanie služieb na obecnom trhovisku,
  • fotokópiu živnostenského listu,
  • záznam daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo
  • čestné vyhlásenie, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov/poskytovanie služieb na obecnom trhovisku

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov_služieb na obecnom trhovisku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,99 kB
Vložené: 2. 6. 2022

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov/poskytovanie služieb na obecnom trhovisku

Žiadosť o povolenie predaja výrobkov_služieb na obecnom trhovisku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,69 kB
Vložené: 2. 6. 2022