Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kronika obce


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

Kronika Obce Trenčianska Teplá je vedená od roku 1935.


V tejto sekcii Vám ponúkame originálne znenie zápisov do kroniky obce.

 

Kronika obce

Kronika obce rok 2013 Stiahnuté: 88x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2012 Stiahnuté: 57x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2011 Stiahnuté: 56x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2010 Stiahnuté: 65x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2009 Stiahnuté: 55x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2008 Stiahnuté: 79x | 30.08.2018

Stránka

  • 1