Kronika obce

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

Kronika Obce Trenčianska Teplá je vedená od roku 1935.

V tejto sekcii Vám ponúkame originálne znenie zápisov do kroniky obce od roku 2008.

Kronika obce rok 2017

Kronika 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,65 kB
Vložené: 20. 5. 2019

Kronika obce rok 2016

kronika 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,52 kB
Vložené: 20. 5. 2019

Kronika obce rok 2015

Kronika 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,79 kB
Vložené: 20. 5. 2019

Kronika obce rok 2014

kronika 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,9 kB
Vložené: 20. 5. 2019

Kronika obce rok 2013

Kronika obce rok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 661,67 kB
Vložené: 30. 8. 2018

Kronika obce rok 2012

Kronika 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,51 kB
Vložené: 30. 8. 2018

Kronika obce rok 2011

Kronika 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,34 kB
Vložené: 30. 8. 2018

Kronika obce rok 2010

Kronika_obce_rok_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,67 kB
Vložené: 30. 8. 2018

Kronika obce rok 2009

Kronika_obce_rok_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,51 kB
Vložené: 30. 8. 2018

Kronika obce rok 2008

Kronika obce rok 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,33 kB
Vložené: 30. 8. 2018