Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kronika obce


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

Kronika Obce Trenčianska Teplá je vedená od roku 1935.


V tejto sekcii Vám ponúkame originálne znenie zápisov do kroniky obce od roku 2008.

 

Kronika obce rok 2017 Stiahnuté: 1,387x | 20.05.2019

Kronika obce rok 2016 Stiahnuté: 1,302x | 20.05.2019

Kronika obce rok 2015 Stiahnuté: 533x | 20.05.2019

Kronika obce rok 2014 Stiahnuté: 1,208x | 20.05.2019

Kronika obce rok 2013 Stiahnuté: 1,301x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2012 Stiahnuté: 833x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2011 Stiahnuté: 1,211x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2010 Stiahnuté: 893x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2009 Stiahnuté: 770x | 30.08.2018

Kronika obce rok 2008 Stiahnuté: 758x | 30.08.2018

Stránka

  • 1