ELEKTROODPAD

V obci sú rozmiestnené dva červené kontajnery na zber drobného elektroodpadu- na ul. Mayerova a Teplická.

Do elektroodpadu z domácností:

a) patria: chladničky,   mrazničky,  variče,  sporáky,  pračky  a  sušičky,  televízory,  rádiá, monitory,    telefóny,    mobily,   elektronické   hračky,   digitálne   hodinky,   kávovary, ohrievače, elektromotory, žiarivky a žiarovky, elektrické náradia, mikrovlnky, počítače, magnetofóny,   reproduktory,   gramofóny,  kuchynské  roboty  a  malé  spotrebiče,  fén, holiaci strojček, ...

b) nepatria: plynové    variče,    vypínače    a    zásuvky,     svetelné     reklamy,     svetelná signalizácia, ...

Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie  elektroodpadov z domácností znáša výrobca, resp. organizácia  zodpovednosti  výrobcov,  teda  nie  sú  zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obyvatelia môžu bezplatne odovzdať elektroodpad z domácností:

a) distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,

b) elektroodpad  z  domácností  menších  rozmerov  do  špeciálnych  nádob rozmiestnených na území obce,

c) počas organizovania mobilného zberu nebezpečných odpadov v termíne, ktorý určí obec.

Ostatný väčší elektroopad- biela technika, kuchynské spotrebiče, práčky, sušičky, sporáky, chladničky, mrazničky, telekomunikačná a softvérová technika, PC zostavy, obrazovky, televízory patria do dvora obecného úradu.