Úradné hodiny

  Obecný úrad Stavebný úrad Knižnica
Pondelok

8.00-12.00

13.00-15.00

x x
Utorok

8.00-12.00
13.00-15.00

x x
Streda

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

9.00-17.00
Štvrtok x x x
Piatok

8.00-12.00

8.00-12.00 x