Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Trenčianska Teplá oznamuje občanom, že obecný úrad bude otvorený od pondelka 10. januára pre verejnosť počas úradných hodín v pondelok, v stredu a v piatok.

Obecná knižnica bude otvorená každú stredu od 13.00 do 17:00 hod. 

Naďalej je nutné dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

 

Oznamujeme občanom, že od 27. decembra 2021 do 31. decembra 2021 vrátane, bude Obecný úrad v Trenčianskej Teplej zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.

V prípade potreby vybavovania dokladov k pohrebu kontaktujte: 0911548707.

V prípade poruchy verejného osvetlenia kontaktujte: 0910226105.

V ostatných nevyhnutných prípadoch kontaktujte: 0904524093.

VSTUP NA OBECNÝ ÚRAD

Od pondelka 29. novembra 2021 až do odvolania je obmedzený vstup stránok na obecný úrad s výnimkou:
a) matričné úkony – pohreb, manželstvo, krst
b) úkony v rámci stavebného konania
c) prenesený výkon štátnej správy

Na úrad vstupujte s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, dodržujte rozostupy a dezinfikujte si pri vstupe ruky.

Naďalej platí prednostne vykonávať komunikáciu s úradom telefonicky a elektronickou poštou.

Telefonicky :  Kontakty
E-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk
 

Ak potrebujete nahlásiť poruchu verejného osvetlenia alebo obecného rozhlasu, využite tento formulár, alebo napíšte SMS na telefónne č. 0910 226 105 (uveďte ulicu a číslo stĺpu alebo ulicu a č. najbližšieho domu, pri ktorom sa stĺp nachádza).