Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ú R A D N É  H O D I N Y


Otvorený pre verejnosť v štandardnom režime :

Obecný úrad

PO:  08.00-12.00 / 13.00-15.00
UT:  nestránkový deň - administratíva
ST:  08.00-12.00 / 13.00-17.00
ŠT:  nestránkový deň - administratíva
PIA: 08.00-12.00

Stavebný úrad

PO: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
UT: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
ST: 08.00 -12.00 / 13.00-17.00
ŠT: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
PIA: 08.00-12.00

VSTUP NA OBECNÝ ÚRAD

Na úrad vstupujte s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom, dodržujte rozostupy a dezinfikujte si pri vstupe ruky.

Naďalej platí prednostne vykonávať komunikáciu s úradom telefonicky a elektronickou poštou.

Telefonicky :  Kontakty
E-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk
 

Ak potrebujete nahlásiť poruchu verejného osvetlenia alebo obecného rozhlasu, využite tento formulár, alebo napíšte SMS na telefónne č. 0910 226 105 (uveďte ulicu a číslo stĺpu alebo ulicu a č. najbližšieho domu, pri ktorom sa stĺp nachádza).