KOMPOZITNÉ OBALY NA BÁZE LEPENKY

Do vytriedených kompozitných obalov na báze lepenky:

a) patria: kompozitné obaly (tetrapaky) od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, vína, ...

b) nepatria: tetrapakové   obaly   so   zvyškami   obsahu,  viacvrstvové  kombinované  obaly 

od  kávy,  kakaa,  nanukov,  korenín,  práškového cukru, sladkostí a slaností, vreckových

polievok, uzávery, ...

Kompozitné obaly  na  báze  lepenky musia byť zbavené hrubých nečistôt a poskladané tak, aby bol zmenšený ich objem a aby tak zaberali v zberných nádobách čo najmenej miesta.

Systém zberu a prepravy kompozitných obalov na báze lepenky:

a) na zber sú obcou určené 1 100 l kontajnery oranžovej farby,

b) frekvencia zberu je jedenkrát za mesiac,

c) obec určuje umiestnenie stojísk zberných nádob na kompozitné obaly na báze lepenky.

Zber  a  prepravu kompozitných obalov na báze lepenky si právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.