Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zamestnanci obecného úradu


 

Zamestnanci

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Ekonomika a rozpočet

Mgr. Adriana Koncová

Ekonomika a účtovníctvo

Ing. Lýdia Krajčíriková

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Dominik Poruban

Knižnica

Ľubomíra Hromádková

Mzdy, personalistika

Beáta Blahová

Prednostka obecného úradu

Ing. Andrea Švondrková

Referát ochrany prírody a krajiny

Ing. Miroslava Bubáková

Referát technicko-prevádzkových činností

Odborní manipulační pracovníci: Maroš Kopilec, Filip Matejíčka, Gustáv Bajcár, Jozef Balek
Upratovačka: Alena Balážová

Sekretariát, podateľňa, rozhlas, web

Ing. Peter Mertan, Simona Bežáková

Stavebné investície

Martin Zubárik

Stavebný úrad

Ing. Miroslava Gajdošíková