Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stále prevádzky na území obce

Obec v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2007 Obce Trenčianska Teplá o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb schvaľuje predajný a prevádzkový čas v prevádzkach umiestnených na území obce.

Stránka

  • 1