Kompostéry

TLAČIVO

Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Žiadosť o bezodplatnú výpožičku kompostéra

Kompostéry

Kompostér slúži k podstatnému urýchleniu procesu kompostovania a umožňuje zužitkovať až 30 % domového odpadu a tým znížiť náklady na odvoz odpadov a pomáhať pri riešení problematiky odpadového hospodárstva.

Kompostér je dobré postaviť na rovnú plochu v záhrade alebo v sade a to na voľnú rovnú pôdu. Nie na priame slnko.

Čo je dobré na kompostovanie:

 • ovocné a zeleninové odpady,
 • zbytky kávy a čaju,
 • kôra citrusových plodov v malom množstve,
 • hnedá lepenka a novinový papier v malom množstve,
 • škrupiny z vajec,
 • trus malých zvierat,
 • drnové rezy v malom množstve.

Čo nie je dobré na kompostovanie:

 • kosti a zvyšky mäsa,
 • produkty z mlieka,
 • omáčky, tuky, majonézy,
 • cigaretový popol a ohorky,
 • časopisy,
 • oddenkové buriny,
 • popol z uhlia,
 • plasty, kovy, sklo, kamene a pod.

POZOR: Do kompostéra nepatrí horúcí popol a ľahko horľavé materiály!

Letáky:

Čo sa dá kompostovať?