Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kamerový systém

Priestory obce sú monitorované kamerovým systémom so záznamom prevádzkovaným Obcou Trenčianska Teplá v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Osobným údajom v tomto prípade je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru.

V systéme je aktuálne 9 snímacích zariadení. Priestor monitorovaný týmito zariadeniami je označený viditeľným nápisom.