Nahlasovanie porúch

Plyn - SPP: 0850 111 727 (24 h denne)

Voda - TVK: 0800 115 495 (24 h denne)

Elektrina - ZSE: 0800 111 567 (24 h denne)

Stredoslovenská distribučná: 0800 159 000 (24 h denne)

Verejné osvetlenie:

Obecný rozhlas: