Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Samostatne hospodáriaci roľník

Na účely výkonu súkromného podnikania občanov vydáva obec osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po doručení Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka.

Žiadateľ o zápis (fyzická osoba) musí preukázať vzťah k pozemku (vlastnícky alebo nájomný vzťah) a neberie sa do úvahy čestné prehlásenie ani overené prehlásenie.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 461x | 23.04.2019

Stránka

  • 1