Samostatne hospodáriaci roľník

Na účely výkonu súkromného podnikania občanov vydáva obec osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po doručení Osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka.

Žiadateľ o zápis (fyzická osoba) musí preukázať vzťah k pozemku (vlastnícky alebo nájomný vzťah) a neberie sa do úvahy čestné prehlásenie ani overené prehlásenie.

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o zápis do evidencie SHR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,66 kB
Vložené: 23. 4. 2019