BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD

Do vytriedeného kuchynského BRO z domácností:

a) patrí: zvyšky   z   čistenia   spracovania   ovocia   a   zeleniny,   znehodnotené   potraviny rastlinného pôvodu bez obalu napr. po dátume spotreby, nespotrebovaný chlieb a pečivo, kávové  a  čajové  zvyšky  (aj  papierové  vrecúško  bez  šnúrky),  zvyšky  varenej  stravy rastlinného pôvodu, vaječné škrupiny, mliečne výrobky, odrezky izbových rastlín, ...

b) nepatrí: nerozložiteľné  odpady  a  obaly,  plienky,   hygienické  vložky,   tekuté   zvyšky varenej  stravy,  použitý  kuchynský olej,  odpady  zo  záhrad, uhynuté zvieratá, zvieracie exkrementy, ...