Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kamerový systém

Priestory obce sú monitorované kamerovým systémom so záznamom prevádzkovaným Obcou Trenčianska Teplá v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Osobným údajom v tomto prípade je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru.

V systéme je aktuálne 9 snímacích zariadení. Priestor monitorovaný týmito zariadeniami je označený viditeľným nápisom.

Identifikácia snímacích zariadení (kamier) v monitorovaných priestoroch:

Kamery pripojené k záznamovému zariadeniu sú :

- dynamické – bez možnosti diaľkového ovládania uhlu snímania , s možnosťou približovania, resp. zaostrovania

 

Monitorované priestory:

Prevádzkovateľom sú v súčasnosti kamerovým IS monitorované záujmové priestory (lokality):

Kamera č.1: na budove OcÚ - sníma priľahlý priestor
Kamera č.2: na stĺpe - sníma priestor námestia
Kamera č.3: na budove ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby) - sníma priľahlý priestor
Kamera č.4: na budove požiarnej zbrojnice - sníma priľahlý priestor
Kamera č.5: na depe električiek - sníma priľahlý priestor
Kamera č.6: na budove pri vstupe do kostola - sníma priľahlý priestor
Kamera č.7: na budove DS (dom smútku) - sníma priľahlý priestor
Kamera č.8: na stĺpe - sníma priestor na ulici Vážskej
Kamera č.9: na budove sokolovne - sníma priľahlý priestor