Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekty/ dotácie

Správy

plagat

Rozvoj opatrovateľskej služby v Trenčianskej Teplej

Začali sme s realizáciou projektu celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá 1

Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá

Kamerový systém celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Odborná účebňa - Základná škola Trenčianska Teplá

projekt v ITMS 2014+ celý text

ostatné | 25. 7. 2018 | Autor: Správca Webu

Zlepšenie vyučovacích podmienok na Základnej škole v Trenčianskej Teplej

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania celý text

ostatné | 13. 6. 2011 | Autor: Správca Webu

Regenerácia centrálnej zóny Trenčianska Teplá

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel celý text

ostatné | 13. 6. 2011 | Autor: Správca Webu