Projekty/dotácie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trenčianska Teplá

Dátum: 18. 10. 2023

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy so zameraním na zraniteľných účastníkov dopravy na hlavných cestných ťahoch a frekventovaných uliciach v obci a úspory na verejnom osvetlení.

Ilustračné foto; zdroj: pixabay.com

Obci bol schválený nenávratný finančný príspevok 114 240,-- EUR

Dátum: 23. 11. 2021

Peniaze budú najbližších 24 mesiacov použité na refundáciu časti mzdových nákladov opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach na území obce.

Podpis žiadosti o NFP

Za odpočinkom valašskou prírodou

Dátum: 8. 11. 2021

Nový projekt cezhraničnej spolupráce

WIFI PRE TEBA 1

WIFI PRE TEBA

Dátum: 26. 1. 2021

Cieľom projektu je vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia pre občanov a návštevníkov obce na verejných priestranstvách v obci

plagat

Rozvoj opatrovateľskej služby v Trenčianskej Teplej

Dátum: 21. 2. 2019

Projekt na podporu terénnej opatrovateľskej služby

Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá 1

Zlepšenie bezpečnosti v obci Trenčianska Teplá

Dátum: 20. 11. 2018

Kamerový systém

Odborná účebňa - Základná škola Trenčianska Teplá

Dátum: 25. 7. 2018

projekt v ITMS 2014+

Zlepšenie vyučovacích podmienok na Základnej škole v Trenčianskej Teplej

Dátum: 13. 6. 2011

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Regenerácia centrálnej zóny Trenčianska Teplá

Dátum: 13. 6. 2011

Realizácia projektu v rámci Regionálneho operačného programu
Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel