O obci

 • Kód obce: 506559
 • Kraj: Trenčiansky
 • Okres: Okres Trenčín (kód okresu 309)
 • Katastrálne územia obce: Trenčianska Teplá (kód 864374) a Dobrá (kód 811173)
 • Počet obyvateľov: 4211 (r. 2017)
 • Hustota osídlenia obce: 278,23 obyv./km²
 • Prvá písomná zmienka: r. 1355 Trenčianska Teplá; r. 1113 Dobrá
 • Výmera územia: 15,13 km2 (1513 ha)
 • Nadmorská výška: 224 m.n.m.
 • Napojenie na železničnú sieť: trate ŽSR: č. 120 (Bratislava – Žilina); č. 122 (Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice) - železničná stanica a zastávky priamo v obci
 • Cestná sieť: l/61 (Bratislava – Žilina); II/516 (Trenčianska Teplá – Bánovce nad Bebravou)
 • Napojenie na nadradenú cestnú sieť: diaľnica D1

Obec Trenčianska Teplá leží na strednom Považí. Už v miulosti dostala prívastok "Perla Považia".

Trenčianska Teplá s miestnou časťou Dobrá a Prílesom sa nachádza v juhovýchodnej časti Ilavskej kotliny na výbežkoch Strážovských vrchov, v mieste, kde z pohoria rozsiahlou zníženinou vyteká potok Teplička.

Z jednej strany obce sú lesy Strážovského pohoria, druhú stranu chotára lemuje rieka Váh. Svojou polohou sa stala obec križovatkou ciest.

Obec susedí na východe s Trenčianskymi Teplicami, na severe s Novou Dubnicou, Dubnicou n/V, Nemšovou, na západe s Kľúčovým a Skalkou nad Váhom, na juhu s Opatovou n/V (dnes Trenčín).

Najvýraznejšou premenou prešla krajina v blízkosti koryta Váhu, ktorý netečie v pôvodnom koryte, ale

v derivačnom kanáli, ktorý sa tiahne katastrom obce v dĺžke 4 200 metrov.

V tomto priestore sa nachádza väčšina urbanizovanej plochy sídiel Dobrá, Trenč. Teplá a Príles, touto nivou Váhu vedie i hlavný železničný ťah Bratislava - Žilina s odbočkou na Lednické Rovne a Moravu.

Vďaka dobrej geografickej polohe sa obec stala významným železničným uzlom.

Stredom obce tečie potok Teplička a vlieva sa do rieky Váh. Krásne prostredie pri vode a lesoch je ako stvorené pre oddych.

Hlavným zamestnaním obyvateľov Trenčianskej Teplej bolo poľnohospodárstvo, no na prelome storočia tu začal vyrastať priemysel.

V roku 1883 bola postavená železničná stanica a začala prevádzka železnice, ktorá bola najdôležitejším faktorom pre rozvoj obce.

Dominantné postavenie v obci má cukrovar. Základný kameň pre jeho výstavbu bol položený 28. septembra 1900 a 1. októbra 1901 bol odovzdaný do prevádzky. Cukrovar je počas svojho jestvovania modernizovaný tak, aby sa odstránila namáhavá fyzická práca, zvýšila výrobná kapacita a ekonomika prevádzky.

V našej obci uzrelo svetlo sveta mnoho významných ľudí, ktorí sú roztrúsení po Slovensku a zahraničí.  Mnohí sem prišli, aby svoj život naplnili prácou, iní sem prichádzali, aby obdivovali krásu krojov. Medzi nimi boli maliari veľkého mena Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Joža Úprka a František Podolay. 

Taktiež naši rodáci Štefan Straka a Ján Šandora na svojich plátnach zachytili typické osoby v kroji i krásu krajiny.

V súčasnosti (ku dňu 07. 11. 2017) má obec 4160 obyvateľov, patrí medzi najväčšie obce v trenčianskom regióne. Obec má rozlohu 15,1 km2, z toho skoro polovicu územia tvorí poľnohospodárska pôda. Lesná pôda tvorí 4,0 km2, časť územia o rozlohe 0,7 km2 tvorí vodná plocha. Nadmorská výška je 224 m n. m. Najvyšším vrchom je Ostrý vrch s výškou 468 m n. m.

Obec je križovatkou cestnej i železničnej dopravy, jej poloha medzi mestskými aglomeráciami dáva predpoklady na jej rozvoj ako i rast životnej úrovne.

Tešíme sa z každej návštevy a všetkým, ktorí do Trenčianskej Teplej prichádzajú prajeme, aby tu prežili krásne nezabudnuteľné chvíle.