Daň za psa

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Priznanie k dani za psa môžete podať elektronicky, prostredníctvom portálu slovensko.sk. Je potrebné sa prihlásiť pomocou elektronickej čítačky kariet a identifikačnej karty s čipom (občiansky preukaz s čipom).

  • Tento formulár môžete využiť na tieto úkony:
  • Priznanie k dani za psa
  • Čiastkové priznanie
  • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
  • Opravné priznanie
  • Dodatočné priznanie

Podať priznanie

slovensko.sk

Doklady k predloženiu

Evidenčný list psa (stiahne sa DOCX dokument s veľkosťou 12,86 kB)

Fotokópia preukazu ZŤP alebo ZŤP/S

Legislatíva