Straty a nálezy

Na ulici Mayerova sa našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže prísť vyzdvihnúť na obecný úrad do kancelárie č. 5.