Dôležité telefónne čísla

Tiesňové linky

 • Integrovaný záchranný systém: 112
 • Hasičský a záchranný zbor: 150 (112)
 • Zdravotná záchranná služba: 155 (112)
 • Polícia: 158 (112)

Dôležité telefónne čísla v obci

 • MUDr. Margita Šmatláková, všeobecný lekár pre deti a mládež: 032/6591 838
  po ordinačných hodinách: 0904 446 877
 • MUDr. Jarmila Cígerová, všeobecný lekár pre dospelých: 032/6591 244
  po ordinačných hodinách: 0903 976 613
 • MUDr. Zuzana Šulíková, všeobecný lekár pre dospelých: 032/ 640 14 52
 • MUDr. Tomáš Šulík, anestéziologická ambulancia: 0917 143 593
 • MUDr. Otto Markech, ortopedická ambulancia: 032/ 655 32 53
 • RTG - röntgenové pracovisko: 032/ 655 32 53
 • MUDr. Slavomír Tholt, zubná ambulancia: 0903 675 121
 • MVDr. Jozef Babčan, veterinárna ambulancia: 0910 903 384
 • Lekáreň Ariana, ul. M. R. Štefánika: 032/ 6591 078
 • Lekáreň Pod Dubovcom, ul. Mayerova: 032/6591645
 • Obecný úrad: 032/ 6558 217
 • Farský úrad: 0910 852 075
 • Slovenská pošta, a. s.: 032/ 6591 329
 • Základná škola: 032/ 6591 348
 • Školská jedáleň: 032/ 6591 389
 • Súkromná základná umelecká škola: 0905 329 130
 • Materská škola, Trenč. Teplá:  0948 134 172
 • Materská škola, m. č. Dobrá:  0948 057 701
 • Spojená škola internátna: 032/ 6591 468
 • Trenčianska elektrická železnica: 0905 501 613