Územný plán

AKTUÁLNY STAV ÚPN

Výkres

aktuálny stav ÚPN-O Trenčianska Teplá výkres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,64 MB

Text - Záväzná časť po ZaD č. 5

aktuálny stav ÚPN-O Trenčianska Teplá text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,58 kB

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania

ZaD_6_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,16 kB

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 914,57 kB

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá .jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 224,68 MB

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,83 MB

Širšie vzťahy ZaD č.5

1-širšie vzťahy ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB

Komplexný urbanistický plán

2-komplexný urbanistický plán ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,6 MB

Doprava ZaD č. 5

4-doprava ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,35 MB

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5

5-záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,8 MB

Plyn, elektro ZaD č. 5

6-plyn,elektro ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,76 MB

Voda ZaD č. 5

7-voda ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,65 MB

Kanalizácia ZaD č. 5

8-kanalizácia ZaD č.5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,64 MB

ZaD č. 5

ZaD č.5 text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,88 kB

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá"

Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,2 MB

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť

komplexny_vykres_12062018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,82 MB

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce

pdf24_merged.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,76 MB