Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny a doplnky č. 5 - v schvaľovacom procese

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 491x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 503x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 248x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 38x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 82x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 57x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 48x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 26x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 24x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 24x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 76x

Zmeny a doplnky č. 4 - platné

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 809x

Stránka

  • 1