Navigácia

Výber jazyka

Obsah

AKTUÁLNY STAV ÚPN

Výkres Stiahnuté: 480x

Text - Záväzná časť po ZaD č. 5 Stiahnuté: 211x

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 349x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 1823x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1706x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 1008x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 552x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 1110x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 464x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 520x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 509x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 399x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 455x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 971x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 620x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 1600x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 444x

Stránka

  • 1