Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny a doplnky č. 5 - v schvaľovacom procese

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 329x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 295x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 165x

Zmeny a doplnky č. 4 - platné

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 615x

Stránka

  • 1