Navigácia

Výber jazyka

Obsah

AKTUÁLNY STAV ÚPN

Výkres Stiahnuté: 633x

Text - Záväzná časť po ZaD č. 5 Stiahnuté: 290x

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 444x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 1,910x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1,749x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 1,106x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 577x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 1,178x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 499x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 568x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 549x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 435x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 489x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 1,011x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 692x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 1,729x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 573x

Stránka

  • 1