Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny a doplnky č. 5 - v schvaľovacom procese

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 610x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 672x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 299x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 67x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 145x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 79x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 76x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 53x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 46x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 45x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 132x

Stránka

  • 1