Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 121x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 1390x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1403x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 652x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 297x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 702x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 267x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 294x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 292x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 202x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 244x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 703x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 259x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 969x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 31x

Stránka

  • 1