Navigácia

Výber jazyka

Obsah

AKTUÁLNY STAV ÚPN

Výkres Stiahnuté: 79x

Text - Záväzná časť po ZaD č. 5 Stiahnuté: 34x

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 219x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 1596x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1548x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 843x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 445x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 908x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 372x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 416x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 412x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 302x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 352x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 865x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 458x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 1315x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 227x

Stránka

  • 1