Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 179x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 1498x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1491x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 725x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 379x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 814x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 336x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 377x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 368x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 271x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 309x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 789x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 342x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 1137x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 102x

Stránka

  • 1