Navigácia

Výber jazyka

Obsah

AKTUÁLNY STAV ÚPN

Výkres Stiahnuté: 929x

Text - Záväzná časť po ZaD č. 5 Stiahnuté: 413x

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 509x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 2,019x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1,833x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 1,227x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 632x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 1,302x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 536x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 604x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 596x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 474x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 530x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 1,130x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 808x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 1,895x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 759x

Stránka

  • 1