Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmeny a doplnky č. 5 - v schvaľovacom procese

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 745x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 801x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 337x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 94x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 234x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 111x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 111x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 84x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 67x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 77x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 215x

Stránka

  • 1