Navigácia

Výber jazyka

Obsah

AKTUÁLNY STAV ÚPN

Výkres Stiahnuté: 325x

Text - Záväzná časť po ZaD č. 5 Stiahnuté: 153x

Zmeny a doplnky č. 6 - v procese prípravy

Oznámenie o začatí obstarávania Stiahnuté: 297x

Zmeny a doplnky č. 5 - schválené

Návrh riešeného územia na podklade katastrálnej mapy Stiahnuté: 1736x

Návrh riešeného územia ZaD č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá Stiahnuté: 1658x

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 940x

Širšie vzťahy ZaD č.5 Stiahnuté: 525x

Komplexný urbanistický plán Stiahnuté: 1044x

Doprava ZaD č. 5 Stiahnuté: 433x

Záber poľnohospodárskej pôdy ZaD č. 5 Stiahnuté: 494x

Plyn, elektro ZaD č. 5 Stiahnuté: 461x

Voda ZaD č. 5 Stiahnuté: 364x

Kanalizácia ZaD č. 5 Stiahnuté: 417x

ZaD č. 5 Stiahnuté: 945x

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 "Územného plánu obce Trenčianska Teplá" Stiahnuté: 570x

Zmeny a doplnky č. 4 - schválené

Komplexný územný plán obce - grafická časť Stiahnuté: 1501x

Zmeny a doplnky č. 1 - schválené

Záväzná časť územného plánu obce Stiahnuté: 374x

Stránka

  • 1