Evidencia obyvateľov

Kancelária č. 1 - prízemie vpravo

Vybavuje: Jana Kittová
E-mail: jana.kittova@trencianskatepla.sk
Č. tel.: 032 / 6558 216