ZBER TEXTILU

Do   textilu   patrí:   čisté   a   suché   šatstvo,   textil,   odevy,   deky,   prikrývky,   posteľná bielizeň, výrobky z látok a pletenín, čiapky, klobúky, šály, rukavice, topánky (iba v pároch, neznečistené), ...

Obyvatelia  môžu  odovzdať  textil  do  špeciálnych  nádob  umiestnených vo dvore obecného úradu.

Každá  nádoba  je  označená štítkom s telefónnym kontaktom na organizáciu, ktorej nádoba patrí.   V   prípade,   že   občan  vhodí  do  nádoby  niečo  omylom,  treba  sa  ihneď  obrátiť na organizáciu, v ktorej vlastníctve je zberná nádoba.

Vývoz zberných nádob je dvakrát za mesiac.

Obec  môže  v  prípade  potreby v priebehu kalendárneho roka organizovať regulovaný zber textilu.