DVOR OBECNÉHO ÚRADU

Dvor obecného úradu:

 
Streda 08.00 - 17.00 hod.
Obedná prestávka 12.00 - 13.00 hod.