Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Bytová agenda

Kancelária č. 1 - prízemie vpravo


Vybavuje:  Mgr. Erika Gereková
E-mail:       erika.gerekova@trencianskatepla.sk
Č. tel.:        032/ 6558 221

 

Prideľovanie bytov sa riadi všeobecne záväzným nariadením obce o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a schváleným poradovníkom žiadateľov.

Bytová agenda

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu Stiahnuté: 410x | 28.11.2018

Poradovník žiadateľov bytov schválený OZ 05. 02. 2020 Stiahnuté: 720x | 13.02.2020

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 14x | 17.03.2021

Stránka

  • 1