Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Bytová agenda

Kancelária č. 1 - prízemie vpravo


Vybavuje:  Mgr. Erika Gereková
E-mail:       erika.gerekova@trencianskatepla.sk
Č. tel.:        032/ 6558 221

 

Prideľovanie bytov sa riadi všeobecne záväzným nariadením obce o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a schváleným poradovníkom žiadateľov.

Stránka

  • 1