Bytová agenda

Kancelária č. 1 - prízemie vpravo

Vybavuje: Mgr. Erika Gereková
E-mail: erika.gerekova@trencianskatepla.sk
Č. tel.: 032/ 6558 221

Prideľovanie bytov sa riadi všeobecne záväzným nariadením obce o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a schváleným poradovníkom žiadateľov.

Bytová agenda

Poradovník žiadateľov bytov schválený OZ 15.06.2023

Poradovník žiadateľov - schválený OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,51 kB
Vložené: 26. 6. 2023

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,69 kB
Vložené: 17. 3. 2021

Domový poriadok bytového domu - Mayerova 394

Domový poriadok bytového domu - Mayerova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,88 kB
Vložené: 21. 4. 2021

Domový poriadok bytového domu - M. R. Štefánika 353

Domový poriadok bytového domu - M.R.Štefánika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,83 kB
Vložené: 21. 4. 2021

Domový poriadok bytového domu - A. Hlinku 1447

Domový poriadok bytového domu - A. Hlinku 1447.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,24 kB
Vložené: 21. 4. 2021

Domový poriadok bytového domu - A. Hlinku 1451

Domový poriadok bytového domu - A. Hlinku 1451.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,7 kB
Vložené: 21. 4. 2021

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,34 kB
Vložené: 28. 11. 2018