Na kole blíže k lázním

logo

Názov projektu: Na kole blíže k lázním

Kód ITMS2014+: 304020P298

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika  2014-2020

Názov prioritnej osi: 2 Kvalitné životné prostredie

Názov investičnej priority: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Názov konkrétneho cieľa: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Vedúci partner projektu - Mesto Valašské Klobouky

Předmětem projektu je vybudování dvou ucelených úseků cyklostezky ve městě Val. Klobouky (tvoří 2 úseky cyklostezky a 3 úseky cyklotrasy po rekonstruovaných místních komunikací, přemostění toku Klobučky) a celistvého úseku v obci Trenčianska Teplá (jeden úsek cyklostezky a jeden úsek cyklotrasy-pouze dopravní značení a dvě přemostění říčky Tepličky) včetně doprovodných investic (oplocení apod) plánované a postupně realizované mezinárodní Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA). Tato cyklostezka je stežejní páteřní trasou pro alternativní formu dopravy a zároveň vytváří přímé propojení československého pomezí, konkrétně dojde k propojení území Zlínského kraje s Trenčianským krajem. Záměr je taktéž podpořen ve strategickém dokumentu Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje.