Navigácia

Výber jazyka

Obsah

logo

 

Názov projektu

Na kole blíže k lázním

Kód ITMS2014+

304020P298

Riadiaci orgán

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Názov fondu

Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov operačného programu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika  2014-2020

Názov prioritnej osi

2 Kvalitné životné prostredie

Názov investičnej priority

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

 

Názov konkrétneho  cieľa

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

 

 

Vedúci partner projektu - Mesto Valašské Klobouky

Předmětem projektu je vybudování dvou ucelených úseků cyklostezky ve městě Val. Klobouky (tvoří 2 úseky cyklostezky a 3 úseky cyklotrasy po rekonstruovaných místních komunikací, přemostění toku Klobučky) a celistvého úseku v obci Trenčianska Teplá (jeden úsek cyklostezky a jeden úsek cyklotrasy-pouze dopravní značení a dvě přemostění říčky Tepličky) včetně doprovodných investic (oplocení apod) plánované a postupně realizované mezinárodní Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA). Tato cyklostezka je stežejní páteřní trasou pro alternativní formu dopravy a zároveň vytváří přímé propojení československého pomezí, konkrétně dojde k propojení území Zlínského kraje s Trenčianským krajem. Záměr je taktéž podpořen ve strategickém dokumentu Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje. 

Správy

logo

Projekt Na kole blíže k lázním - kontrola verejného obstarávania

Správa z prvej ex-ante kontroly konštatuje, že môžeme pokračovať vo finančnej operácii celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Referát administratívno-organizačných činností