Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

Poskytovanie dotácií sa riadi Všeobecne záväzným nariadením obce č. 6/2019

Stránka

  • 1