Archív Rozpočet obce

Rok 2022

Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2022

Rok 2018

Programový rozpočet na roky 2018-2020 /pdf; 1,99 MB/

Rok 2017

Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2017 /pdf; 1,21 MB/

Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2017 /pdf; 2,16 MB/

Programový rozpočet na roky 2017-2019  /pdf; 1,02 MB/

Rok 2016

Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2016  /pdf; 537,79 KB/

Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016  /pdf; 1,06 MB/

Programový rozpočet na roky 2016-2018  /pdf; 1010,76 KB/

Rok 2015

Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015  /pdf; 357,67 KB/

Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2015  /pdf; 1002,31 KB/

Rozpočet 2015  /pdf; 165,60 kB/

Príjmy  /pdf; 239,59 kB/

Program 1 - 10

Program  1 /pdf; 149,19 kB/
Program  2 /pdf; 111,77 kB/
Program  3 /pdf; 149,44 kB/
Program  4 /pdf; 117,86 kB/
Program  5 /pdf; 108,66 kB/
Program  6 /pdf; 117,02 kB/
Program  7 /pdf; 164,05 kB/
Program  8 /pdf; 116,65 kB/
Program  9 /pdf; 126,23 kB/
Program 10 /pdf; 153,20 kB/

Harmonogram na tvorbu rozpočtu na rok 2015  /pdf; 219,61 kB/

Formulár rozpočtovej požiadavky  /pdf; 192,58 kB/

Výzva  /pdf; 111,58 kB/

Zásady o rozpočtovom hospodárení  /pdf; 250,29 kB/

Rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014  /pdf; 696,37 kB/

Dôvodová správa /pdf; 161,3 kB/

Hodnotiaca správa príjm  /pdf; 248,75 kB/

Hodnotiaca správa výdaje /pdf; 120,24 kB/

Program 1  /pdf; 152,50 kB/

Program 2  /pdf; 112,68 kB/

Program 3  /pdf; 153,47 kB/

Program 4  /pdf; 119,07 kB/

Program 5  /pdf; 109,48 kB/

Program 6  /pdf; 118,39 kB/

Program 7  /pdf; 167,59 kB/ 

Program 8  /pdf; 118,97 kB/

Program 9  /pdf; 128,05 kB/

Program 10 /pdf; 156,60 kB/

Program 11 /pdf; 145,58 kB/

Program 12 /pdf; 123,95 kB/

Program 13 /pdf; 177,62 kB/

Program 14 /pdf; 113,41 kB/

Program 15 /pdf; 147,62 kB/

Program 16 /pdf; 118,40 kB/

Program 17 /pdf; 110,60 kB/

Rozpočet 2014

/pdf; 167,55 kB/

Príjmy  /pdf; 231,86 kB/

Výdavky  /pdf; 113,35 kB/

Program 1 - 17

Program 1 /pdf; 139,37 kB/
Program 2 /pdf; 110,32 kB/
Program 3 /pdf; 141,57 kB/
Program 4 /pdf; 114,99 kB/
Program 5 /pdf; 107,91 kB/
Program 6 /pdf; 114,36 kB/
Program 7 /pdf; 156,99 kB/
Program 8 /pdf; 115,48 kB/
Program 9 /pdf; 123,12 kB/
Program 10 /pdf; 148,14 kB/
Program 11 /pdf; 138,51 kB/
Program 12 /pdf; 116,96 kB/f
Program 13 /pdf; 164,96 kB/
Program 14 /pdf; 119,94 kB/
Program 15 /pdf; 139,33 kB/
Program 16 /pdf; 111,37 kB/
Program 17 /pdf; 119,58 kB/

Rok 2013

- Hodnotiaca správa 31.12.2013  /pdf; 228,75 kB/

- Rozpočet príjmy  /pdf; 249,50 kB/

- Rozpočet program 1  /pdf; 173,98 kB/

- Rozpočet program 2  /pdf; 113,15 kB/

- Rozpočet program 3  /pdf; 152,09 kB/

- Rozpočet program 4  /pdf; 119,81 kB/

- Rozpočet program 5  /pdf; 115,59 kB/

- Rozpočet program 6  /pdf 118,54 kB/

Rozpočet 2013  /pdf; 135,11 kB/

Príjmy  /pdf; 183,86 kB/

Výdavky  /pdf; 109,33 kB/

Programy 1 - 17

Program 1 /pdf; 132,44 kB/
Program 2 /pdf; 105,13 kB/
Program 3 /pdf; 138,14 kB/
Program 4 /pdf; 111,43 kB/
Program 5 /pdf; 106,12 kB/
Program 6 /pdf; 109,6 kB/
Program 7 /pdf; 144,42 kB/
Program 8 /pdf; 109,57 kB/
Program 9 /pdf; 118,55 kB/
Program 10 /pdf; 142,36 kB/
Program 11 /pdf; 135,17 kB/
Program 12 /pdf; 114,79 kB/
Program 13 /pdf; 155 kB/
Program 14 /pdf; 106,61 kB/
Program 15 /pdf; 135,03 kB/
Program 16 /pdf; 116,77 kB/
Program 17 /pdf; 107,21 kB/

Rok 2012

Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá za rok 2011  /pdf; 134,76 kB/

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2011 - PRÍJMY  /pdf; 34,2 kB/

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2011 - VÝDAVKY  /pdf; 63,74 kB/

Rok 2011

Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 schválený OZ dňa 14. 12. 2011 - PRÍJMY /pdf; 27,47 kB/
Rozpočet obce na roky 2012 - 2014 schválený OZ dňa 14. 12. 2011 - VÝDAVKY /pdf; 49,35 kB/
Upravený rozpočet obce na rok 2011 - schválený OZ dňa 14. 12. 2011 - PRÍJMY /pdf; 33,87 kB/ 
Upravený rozpočet obce na rok 2011 - schválený OZ dňa 14. 12. 2011 - VÝDAVKY /pdf; 60,49 kB/
Upravený rozpočet obce na rok 2011 - schválený OZ dňa 19. 09. 2011 - PRÍJMY formát PDF  
Upravený rozpočet obce na rok 2011 - schválený OZ dňa 19. 09. 2011 - VÝDAVKY formát PDF
Upravený rozpočet obce na rok 2011 - schválený OZ dňa 09. 05. 2011 - PRÍJMY formát PDF
Upravený rozpočet obce na rok 2011 - schválený OZ dňa 09. 05. 2011 - VÝDAVKY formát PDF
Rozpočet Obce Trenčianska Teplá na roky 2011 - 2013 - PRÍJMY formát PDF
Rozpočet Obce Trenčianska Teplá na roky 2011 - 2013 - VÝDAVKY formát PDF
Zásady rozpočtového hospodárenia obce formát PDF