SKLO

Do vytriedeného skla:

a) patrí: sklo všetkých farieb,  sklenené poháre od zaváranín, fľaše, fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/tabuľové sklo, sklo z okuliarov, ...

b) nepatrí:  vyššie  uvedené  sklenené  obaly  so  zvyškami  obsahu,   keramika,   kamenivo, porcelán,  žiarivky, žiarovky  a  výbojky, varné sklo, zrkadlá, kovové uzávery, drôtované sklo, plexisklo, autosklo, teplomery, obrazovky, sklobetónové tvárnice, uzávery fliaš, ...

Obaly zo skla musia byť zbavené hrubých nečistôt, bez uzáverov a viečok.

Systém zberu a prepravy skla:

a) na zber sú obcou určené 1 100 l kontajnery zelenej farby,

b) frekvencia zberu je jedenkrát za mesiac,

c) obec určuje umiestnenie stojísk zberných nádob na sklo.

Zber   a   prepravu   skla   si   právnické   osoby  a  fyzické  osoby  podnikatelia  vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.

Nadrozmerné sklo  sa  nesmie  vhadzovať  do  zberných nádob  a  je  ich  potrebné  doniesť  na dvor obecného úradu.