Posudková činnosť

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnych služieb pozostáva zo  zdravotnej posudkovej činnosti,  ktorú vykonáva zdravotnícky pracovník a sociálnej posudkovej  činnosti,  ktorú vykonáva sociálna pracovníčka. Na základe zdravotného   a   sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie.  Na  základe  vydaného  právoplatného  rozhodnutia  môže  žiadateľ požiadať o poskytovanie sociálnej služby.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,7 kB
Vložené: 28. 11. 2018