Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Posudková činnosť

Posudková  činnosť   na  účely  poskytovania  sociálnych  služieb  pozostáva  zo  zdravotnej  posudkovej činnosti,  ktorú  vykonáva  zdravotnícky  pracovník  a  sociálnej  posudkovej  činnosti,  ktorú  vykonáva sociálna   pracovníčka.   Na   základe   zdravotného   a   sociálneho   posudku   sa   vyhotovuje   posudok o  odkázanosti  na  sociálnu  službu a rozhodnutie.  Na  základe  vydaného  právoplatného  rozhodnutia  môže  žiadateľ požiadať o poskytovanie sociálnej služby.

Stránka

  • 1