Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zápisnice okrskovej volebnej komisie, okrsok 1-4

VÝSLEDKY VOLIEB - 06.04.2024

 

Zápisnice okrskovej volebnej komisie, okrsok 1-4

Zápisnica z OkVK, okrsok č. 1
Zápisnica z OkVK, okrsok č. 2 
Zápisnica z OkVK, okrsok č. 3 
Zápisnica z OkVK, okrsok č. 4

VÝSLEDKY VOLIEB - 23.3.2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 od 7.00 do 22.00 h.

Prípadné druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024 od 7.00 do 22.00 h.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.