Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Mgr. Zuzana Janišová, 032/6558213

Protest prokurátora

Protest prokurátora zo dňa 04.03.2021 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558 212

Protest prokurátora

Protest prokurátora zo dňa 10.02.2021 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: starostka obce; 032/6558 212

Protest prokurátora

Protest prokurátora zo dňa 08.02.2021 celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558212

Parkovisko pri železničnej stanici - Projektová dokumentácia - Zdôvodnenie

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie záchytného parkoviska pri železničnej stanici celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217

Návrh na prenájom poľnohospodárskej pôdy - lokalita Š. Straku

Nájomná zmluva č. 57/2016 uzavretá do 31.3.2021 celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: starostka obce, 032/6558212

Návrh na schválenie podpísania Memoranda

Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217

Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade - Zdôvodnenie

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu verejného priestranstva pri obecnom úrade vrátane zlepšenia podmienok pre parkovanie.
celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217

Revitalizácia centrálnej časti Ul. A. Hlinku - Zdôvodnenie

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centrálnej časti – Ulica A. Hlinku
celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217

MAS SV - Vyčlenenie prostriedkov v rozpočte - Zdôvodnenie

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na prípravu žiadostí o nenávratné finančné príspevky na projekty v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – MAS Strážovské vrchy
celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Katarína Králiková; 032/6558217