Schválené/ vzaté na vedomie

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra

Dátum: 13. 4. 2021

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra

Protest prokurátora

Dátum: 9. 4. 2021

Protest prokurátora zo dňa 04.03.2021

Protest prokurátora

Dátum: 9. 4. 2021

Protest prokurátora zo dňa 10.02.2021

Protest prokurátora

Dátum: 9. 4. 2021

Protest prokurátora zo dňa 08.02.2021

Parkovisko pri železničnej stanici - Projektová dokumentácia - Zdôvodnenie

Dátum: 23. 3. 2021

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie záchytného parkoviska pri železničnej stanici

Návrh na prenájom poľnohospodárskej pôdy - lokalita Š. Straku

Dátum: 22. 3. 2021

Nájomná zmluva č. 57/2016 uzavretá do 31.3.2021

Návrh na schválenie podpísania Memoranda

Dátum: 22. 3. 2021

Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Trenčín

Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade - Zdôvodnenie

Dátum: 18. 3. 2021

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu verejného priestranstva pri obecnom úrade vrátane zlepšenia podmienok pre parkovanie.

Revitalizácia centrálnej časti Ul. A. Hlinku - Zdôvodnenie

Dátum: 18. 3. 2021

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu centrálnej časti – Ulica A. Hlinku

MAS SV - Vyčlenenie prostriedkov v rozpočte - Zdôvodnenie

Dátum: 18. 3. 2021

Zdôvodnenie návrhu na schválenie vyčlenenia prostriedkov v rozpočte obce na prípravu žiadostí o nenávratné finančné príspevky na projekty v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – MAS Strážovské vrchy